PDA

View Full Version : Cách Unlock Dell Streak O2 bằng Rebel SimDakLakGSM
17-01-2011, 09:10 AM
Vừa nhận Unlock Uprom con [DELL STREAK]

Thấy bài hay nên Copy nguyên văn của LiYing cho anh em tham khảo


P/s: Anh em lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm tránh trường hợp mất boot[DELL STREAK] Tổng hợp up ROM (CM, MiUi, Froyo) & Chia sẻ kinh nghiệm

Unlock Dell Streak (3G, fix No Service): sử dụng Rebel Simcard II
- Rebel Sim II Configuration Software v1.0: DOWNLOAD (http://rebelsimcard.com/virtu/images/downloads/RebelSetup.zip)
- Firmware v1.3: DOWNLOAD (http://www.tinhte.vn/Rebel%20Simcard%20II%20update%20Firmware%20BETA%20 v1.3) (12/11/2010)

================================================== ===================
Dell Streak USB Driver: (Nếu đã cài Dell Streak PC Suite: I will choose the driver to install: Android Phone)
for windows: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?b89k13kbznqh4fl)
Full Drivers + QSD Tool: DOWNLOAD (http://downloads.streakdroid.com/djsteve/streakflash.zip) (instruction (http://forums.whirlpool.net.au/archive/1557150)) khôi phục Fastboot Mode

================================================== ===================
Hướng dẫn Newbie:
- Safe Mode: giữ VolUp, cắm USB
- Recovery Mode (Update OS, Factory reset, Screen calibration): Power on, giữ 2 nút VolUp + VolDown
----- Thao tác: chọn lệnh từ menu: camera, lên xuống trong menu: volume
----- Chương trình quản lý Boot recovery cài lại bằng cách flash: clockwork recovery----
----+ Rom gốc: phải đặt ở thư mục gốc của sdcard, tên chính xác phải là: update.pkg
----+ Custom Rom (.zip): dùng Custom recovery để update

- Fastboot Mode (flash: Clockwork Recovery) Power on, giữ nút Camera, chạm vào chữ Fastboot, cắm USB
----+ Cài driver Android Phone để máy tính nhận kết nối USB (Dell Streak PC Suite, hoặc dùng Driver)
----+ Chạy install-recovery-windows.bat

Lưu ý: khi up Rom xong, đừng sốt ruột khi nhìn logo DELL, kiên nhẫn chờ máy khởi động ~5 phút tùy từng phiên bản.

================================================== ===================
Custom recovery: install custom ROMs (.zip)
- StreakMod Recovery 0.3.2.6: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?wpu3eq2laxr3gs1)
- Koush's recovery 2.0.5.1 repack for 2.1: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?k9razdnn486kooa)
- Koush's recovery 1.8.1.7: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?memeoj3t6j6btgy)

================================================== ===================
CM ROM:
Streak CyanogenMod 6.1 Alpha 1 (11/12/2010): http://downloads.streakdroid.com/djsteve/streakcm.zip

================================================== ===================
MiUi ROM:
StreaksMI Alpha1 (5/12/2010): http://downloads.streakdroid.com/djsteve/Streaksmi.zip

================================================== ===================
Lastest Dell Streak ROM:
Custom Rom - MoDaCo:
- StreakDroid FroYo v1.5.3 - 6/1/2011
___New BaseBand Version: DOWNLOAD (http://downloads.streakdroid.com/djsteve/update-1.5.3.zip) MIRROR (http://www.android-roms.com/downloads/updates/update-1.5.3.zip) (tương thích mọi baseband Rom Froyo chính thức)
___Cách đổi Baseband -> 00: DOWNLOAD (http://downloads.streakdroid.com/djsteve/amss.mbn) MIRROR (http://www.android-roms.com/downloads/updates/amss.mbn) (flash: fastboot -i 0x413c flash amss amss.mbn (http://www.mediafire.com/download.php?9sw3a8oiw59sa1n))

___NOBASEBAND Version: DOWNLOAD (http://downloads.streakdroid.com/djsteve/update-1.5.3-nobb.zip) MIRROR (http://www.android-roms.com/downloads/updates/update-1.5.3-nobb.zip) (dành cho O2 UK tương thích với Rebelsimcard - baseband: 2.1 build 8105)

___Lỗi tiếng Việt: vào /System/fonts/ khôi phục lại [DroidSan.ttf, DroidSanBold.ttf] hoặc cài qua USB: Full Froyo Fonts (http://www.mediafire.com/?ja38y3gb1xs7a67)
___
- Beta v1.1.1: DOWNLOAD (http://build2.streakdroid.com/update-release-1.1.1.zip) 27/10/2010
- Beta v0.1: 8/10/2010, up bằng Flash ở Fastboot Mode - Guide (http://whirlpool.net.au/wiki/dellstreak22)

___720P fix (copy file vào thư mục recovery): Fix_720p_FC_ dsp1.mbn.bat (http://www.mediafire.com/?optjaa599qduzwa) để flash dsp1.mbn (http://downloads.streakdroid.com/testing/dsp1.mbn)
___Battery meter with Percentage http://www.zopo.vn/images/smilies/yahoo/75.gif: DOWNLOAD (http://www.megaupload.com/?d=NST53TYY) (cài qua clockwork MOD)
Streak Bios Boot Animation thời gian khởi động được rút ngắn - cực nhanh: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?wavmtuohs1ipslh)
Đổi tên "Streak_Bios_bootanimation.zip" -> "bootanimation.zip"
Dùng Root Explorer
Copy "bootanimation.zip" -> SD card
Copy "bootanimation.zip", paste -> /Data/Localhttp://img502.imageshack.us/img502/1356/streakbiosbootanimff.gif (http://img502.imageshack.us/img502/1356/streakbiosbootanimff.gif)
OFFICIAL ROM:
Stock recovery:
- Official Rom 2.2 Recovery (build 309_00): DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?g23vdca32vd8xmg)

Froyo 2.2 UPDATE:
- Official 2.2 build 318_12821: LINK (http://mobileupdate.dell.com/PackageProductionLocations/Streak_318_12821_00.pkg) (150 MB) - OTA link: http://mobileupdate.dell.com/?version=GAUSB1A121100

- Official 2.2 Froyo Untouched build 11548: DOWNLOAD (http://build2.streakdroid.com/amss-system-boot.zip) 19/11/2010
----Giải nén 3 files, copy vào thư mục Official-2.2-Froyo-Untouched-recovery (http://www.mediafire.com/?xw50wxb1ymub3a4)
----Chạy install-amss-system-boot.bat, đợi máy tự khởi động lại và chờ ~3 phút

Stock Froyo 2.2 performance fix (slow and laggy)
___For 309 update http://codex.xiaoka.com/pub/streak/update-3.09.2.zip
___For 315 update http://codex.xiaoka.com/pub/streak/update-3.15.2.zip
___For 318 update http://codex.xiaoka.com/pub/streak/p...ate-3.18.1.zip (http://codex.xiaoka.com/pub/streak/perf-update-3.18.1.zip)

================================================== ===================
[Recovery & Rom] Dell Streak - Baseband 21 (O2 UK):
Stock recovery:
- Stock recovery (1.6 build 4399): DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?15acsjepeepcdb7)
- Recovery-streak1.6: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?bw5o167tubj38gp) (downgrade về Rom 1.6)
- Stock recovery (319_12792): DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?j1984lwruucoc99)

Froyo 2.2 UPDATE:
- Stock 2.2 Build 319_12792: LINK (http://mobileupdate.dell.com/PackageProductionLocations/Streak_319_12792_21.pkg)

Éclair 2.1 UPDATE:
- Stock 2.1 Build 8105: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?lspj6oicj7u0cfu) lưu ý: dòng máy khác O2 phải up từ Rom 1.6 lên dần
Android 1.6:
- Stock 1.6 Build 4399: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?i66bab34rr3j900)

================================================== ===================
[Recovery & Rom] Dell Streak - Baseband 00 (EU, VN, Australia Optus..):
- Stock 1.6 Build 6267 - pkg: 1 (http://imageshp.net/111_6267_00.pkg) 2 (http://www.megaupload.com/?d=IU4OYAYQ)
- Custom Rom (.zip): DOWNLOAD (http://www.megaupload.com/?d=KYSKAAZ4)
+ Stock recovery 1.6: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?eemapugte9h58e6)

CÁCH QUAY VỀ ROM GỐC 1.6 - KHẮC PHỤC LỖI FOTA (do sử dụng Custom Rom, O2 UK Rom...)
- Quay về Rom 1.6 build 4399 trước khi up 6267, sử dụng Recovery-clockwork-streak1.6
- Copy Rom gốc 6267 vào sdcard, đổi tên thành update.pkg
+ Flash: 6267_00-streak-clockworkrecovery (http://www.mediafire.com/?jrmn1zjcqjpebnu)
----chạy install-recovery-windows-6267.bat để flash, re-boot.bat để khởi động lại, giữ Volume +/- để update
*CẢNH BÁO*: chỉ dùng cách này khi máy đang chạy Rom 1.6 - 4399

================================================== ===================
[Recovery & Rom] Dell Streak - Baseband 31(US):
- Stock 1.6 build 6601: 1 (http://www.multiupload.com/L5STGXCR8R) 2 (http://hotfile.com/dl/65274356/6a18519/Streak_US_6601.zip.html)
+ Recovery: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?l8owzxe24c9xo7o)

================================================== ===================
ROOT:
- SuperOneClick v1.5.5: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?4d9axgytefhcwon) cài qua USB mở chế độ Debug (dành cho Official Rom 318_12821)
- Universal Androot 1.6.2: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?3k5refndbv2py4o)
- z4root: android market

SUPERUSER PERMISSIONS: (root access)
- Tắt rung (Back, Menu, Home):Streak Vibrations: DOWNLOAD (http://www.draisberghof.de/android/StreakVibrations.apk)
- Streak (SMS) LED Notification - BETA 2.0 [UPDATE: 9th Sep]: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?lle4cm904iadok5)
- Root Explorerv2.13.3: DOWNLOAD (http://www.megaupload.com/?d=AONDSHBY)
- Market Enablerv3.1.0: DOWNLOAD (http://code.google.com/p/market-enabler/downloads/list)
- Titanium Backup Donate v3.6.6.3: DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?xhk56n2ct03nv4h)

================================================== ===================
Chỉnh thông số /System/build.prop (sử dụng Root Explorer)
* Khắc phục lag giao diện UI - Android 2.x:
debug.sf.hw = 1 (1.6 mặc định là 1, nhưng 2.x lại là 0)
(hw=0) dùng CPU xử lý UI
(hw=1) dùng GPU xử lý UI
* Chỉnh độ về phân giải chuẩn - Android 2.2
ro.sf.lcd_density = 160

================================================== ===================
EMList on/off: *#*#307#*#* / *#*#308#*#* (Android 1.6)
Testing: *#*#4636#*#*

================================================== ===================
Updated Dell Streak PC Sync Tool (Éclair 2.1) [8/9/2010] * Download Dell Streak PC Suite (http://support.euro.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=uk&l=en&s=dhs&catid=-1&dateid=-1&deviceid=25313&devlib=0&fileid=415121&formatcnt=0&formatid=-1&impid=-1&libid=39&os=ANDGL&osl=en&releaseid=R281080&servicetag=&source=-1&SystemID=TBLT_STRK&typecnt=0&typeid=-1&vercnt=2) * Direct download link here (http://ftp.us.dell.com/Handheld/Updated%20Dell%20%20Streak%20PC%20Sync%20Tool%20%2 8%C3%89clair%202.1%29.zip).

KEYBOARD:
- Gõ tiếng việtv1.5.0: best for Streak - Link (http://k-n.co.cc/gotv/)
- Swype v2.15.56.14870 - Link (http://uploading.com/files/get/2965f241/) * t9vietnam (http://www.mediafire.com/?9d8c1atp5cecva0)
- Multi Touch Smart Keyboard pro 3.11 - Link (http://www.fileserve.com/file/8sYarUm)
- Ultra Keyboard 5.6.3 - Link (http://www.fileserve.com/file/QyPbPBX)
- Multi-touch keyboard
http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=150x150&chl=http://www.mydellmini.com/files/multitouch-keyboard.apk (http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=150x150&chl=http://www.mydellmini.com/files/multitouch-keyboard.apk)
APPs:
- Launcher Pro Plus v0.8.2 : Link (http://www.megaupload.com/?d=QZVEYC6L)
- ADWLauncher EX v1.1 : Link (http://www.filesonic.com/file/53215143)
- Taskiller v3.4.0 - Link (http://www.duckload.com/download/1758255/tk34.zip)
- Google Maps 4.6.0.4686-brut17 (Offline) update (http://www.multiupload.com/RS_DDG9F5C643) - renamed-tagged (http://www.multiupload.com/N4DP863TFR)
____+ Google Maps Brut cho phép Navigation tại Việt Nam. Để sử dụng dẫn đường tiếng Việt cài thêm MoreLocale2
____+ Hỗ trợ định dạng bản đồ AndNav atlas format. Maps cache - downloading maps: Mobile Atlas Creator (http://mobac.dnsalias.org/)
- aTAKEphONE contact dialer v1.39 (002) - Link (http://www.megaupload.com/?d=TR4ZLTW9)
- Extended Controls v5.0.3 - Link (http://www.fileserve.com/file/Z8eBrvj)
- Battery Indicator Pro v3.1.2- Link (http://www.duckload.com/download/1598524/b312.zip)
- Palmary Weather PRO v1.21 - Link (http://www.multiupload.com/ICNML9CSPY)
- Weather Pro v1.1 - Link (http://uploading.com/files/get/m2b1mb7d/)
- Picsay Pro v1.3.6 - Link (http://www.filesonic.com/file/28132791)
- Rock Player Prov1.5.5 - Link (http://www.filesonic.com/file/48961623) - Mirror (http://www.duckload.com/download/1775616/R155.apk)
- Firefox 4
http://mozcom-cdn.mozilla.net/img/mobile/beta/qr-code.png (http://mozcom-cdn.mozilla.net/img/mobile/beta/qr-code.png)

[B]ANDROID MARKET:
- Dell™ Backup & Restore
- Gesture Search (Google Inc): search nhận dạng theo ký hiệu (Refresh Index khắc phục search chậm )
*Dialer One
- Google Maps (v4.7)
- Google Earth (v1.1)
- Google Sky Map (Google Inc)
- Kindle for Android (Amazone): đọc ebook trên android. Kho truyện Kiếm hiệp - LINK (http://www.mediafire.com/?ziomqhwmhuj5yei)
- File Explorer (Adao Team)
- Lock Screen Widget: tắt + khoá màn hình
- RebootNow: soft reset cho Android - widget (root access)
- Birthday Info Widget
- BarcodeScanner: đọc mã vạch
- Yahoo Mail + Yahoo Messenger
- IM+ : chát trên nhiều dịch vụ khác: Skype, Yahoo, Google, AOL, MSN...
- VietMap chạy tốt trên màn hình độ phân giải 800x480 - có thể download DATA (http://www.vietmap.vn/downloads/trials/VietMapX3A_Data.zip)trực tiếp từ vietmap.vn copy sẵn vào SDCard. Không có file Key định vị sẽ lệch
- LichViet (Evolus) với Widget đẹp, cho phép tạo nhắc ngày âm lịch
- GPS Status: La bàn + thông số GPS chi tiết
- Currency Converter: tỷ giá
- Flash light: màn hình sáng trắng, hiệu ứng màu - chữ để báo hiệu trong tình trạng khẩn cấp

Dell Stage UI Launcher & Widgets v1.5.1 (Android OS 2.2) - Link (http://www.filesonic.com/file/30158445) Mirror (http://hotfile.com/dl/80922032/593d3...stage.zip.html)
http://i51.tinypic.com/2cdwltk.jpg (http://i51.tinypic.com/2cdwltk.jpg) http://i51.tinypic.com/30u8jea.jpg (http://i51.tinypic.com/30u8jea.jpg)http://i54.tinypic.com/34ippvq.jpg (http://i54.tinypic.com/34ippvq.jpg) http://i51.tinypic.com/2cdwltk.jpg (http://i51.tinypic.com/2cdwltk.jpg) http://i51.tinypic.com/30u8jea.jpg (http://i51.tinypic.com/30u8jea.jpg)

================================================== ===================
ĐỒ CHƠI:
OtterBox Dell Streak Impact Case - otter (http://www.otterbox.com/on/demandware.store/Sites-otterbox_us-Site/default/Search-Show?q=dell&simplesearch=Go)
4990762141_d8df7842fd.jpg (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=287029&d=1285948724)

Pin 4800mAh 130$ - LINK (http://www.mugen-power-batteries.com/mugen-power-4800mah-extended-battery-for-dell-streak-m01m.html) - Video Clip (http://www.youtube.com/watch?v=6U7zM91VSgY&feature=player_embedded)

Video Clip (http://www.youtube.com/watch?v=6U7zM91VSgY&feature=player_embedded)


hli_m01mxl_height.jpg (http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=287031&d=1285948866)
Saddleback leather case cover for Dell Streak - ebay (http://cgi.ebay.co.uk/Saddleback-leather-case-cover-Dell-Streak-Mini-5-/310257088485?pt=UK_MobilePhones_MobilePhonesCasesP ouches&hash=item483cc377e5#ebayphotohostinglisting)nguon :TinhTeUp thêm vài tấm hình cho hoành tráng:

http://www.zopo.vn/highslide/graphics/warning.gif
http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000514.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000514.jpg)

http://www.zopo.vn/highslide/graphics/warning.gif
http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000518.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000518.jpg)

http://www.zopo.vn/highslide/graphics/warning.gif
http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000522.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000522.jpg)

http://www.zopo.vn/highslide/graphics/warning.gif
http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000523.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000523.jpg)

http://www.zopo.vn/highslide/graphics/warning.gif
http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000516.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/P1000516.jpg)


Tin Vui :
Sau khi nhận Unlock bằng Rebel Sim con Dell Streak, Up Rom có một số vấn đề hạn chế. Thế là mình mail cho bọn care O2 xin code, sau 7 ngày khủng bố bằng mail thế là hôm nay đã có Code Full chính thức:

http://www.zopo.vn/highslide/graphics/warning.gif
http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/1-43.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/1-43.jpg)

http://www.zopo.vn/highslide/graphics/warning.gif
http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/3-19.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/3-19.jpg)

http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/2-31.jpg (http://i299.photobucket.com/albums/mm308/intelsoft2ack3r/2-31.jpg)

Chút thông tin chia sẽ mong các anh chém nhẹ tay :D