PDA

View Full Version : Tổng Hợp Firmware Custom 5.1.1 dành cho iPhone 3GS - Iphone 4 .PhướcHải_GSM
26-05-2012, 05:18 PM
Firmware Custom 3.1.3 - Active - Auto Unlock
đã add sẵng ultrasn0w, appsync3.1.setwallpaper_2-1.2.2,tiengviet3.1,quicklock_0.1.2,pikachu,lichvan nien_v2.5,cycorder_0.9-6_iphoneos-arm,asBattery_0.2,appstorevn3x-2.6.1

iPhone_2G-3.1.3-PhướcHải_GSM-7E18.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?9cdi2gar8orsut2)
iPhone_2G-3.1.3-PhướcHải_GSM-7E18.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?77stn5ew77v0wyy)
iPhone_2G-3.1.3-PhướcHải_GSM-7E18.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?2s65f0llpmd5x5z)

Firmware Custom 3.1.3 - Active - Auto Unlock
đã add sẵng ultrasn0w, appsync3.1

iPhone1_2_3.1.3_7E18_Restore_Custom.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?3c89w0f556hzmh7)
iPhone1_2_3.1.3_7E18_Restore_Custom.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?m9d8ok311dico21)

Firmware Custom 3.1.3 - Active - BB 6.15.00 - Auto Unlock
Đã add sẵng : BB 6.15.00; appsync 3.1;mobilesubstrate_0.9.3997_iphoneos-arm; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm; Quick Lock:pikachu:lịch vạn niên-cycorder-setwallpaper

Custom -3.1.3 -BB 6.15.00 -Auto Unlock.001 (http://www.mediafire.com/?kdk6pplbc5m775o)
Custom -3.1.3 -BB 6.15.00 -Auto Unlock.002 (http://www.mediafire.com/?8uawwu7ycnlzw9o)

Firmware Custom 4.1_Active_Auto Unlock Cho 3GS Lock

Lưu Ý: Fw đã được add sẵng BB 6.15, Ultrasn0w và appsync. Sau khi restore baseband sẽ nâng lên 6.15.00. Reset network setting là có song

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Auto Unlock.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?2idv88gxb8x0rpp)
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Auto Unlock.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?67g6c9t43c5lzcb)
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active Auto Unlock.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?41tv8he6bse0scf)

Firmware 3GS
5.1.1_Custom_No BB-Active_Untethered

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb-installous-bitesms:D

iPhone_3GS-5.1.1-Lock-No bb9B206.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?jlre9703qdlbq42)
iPhone_3GS-5.1.1-Lock-No bb9B206.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?7um9k13kjdw95ks)
iPhone_3GS-5.1.1-Lock-No bb9B206.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?wfb0mekl7et4rl1)
iPhone_3GS-5.1.1-Lock-No bb9B206.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?48mv0uhxoudx8g8)


Firmware 3GS World_5.1.1_Custom_No-Active_Untethered

Đã add sẵng:
appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb; Quicklock.deb

iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active- (http://www.mediafire.com/?xti8acwsix67t5v)Untethered.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?9d5q1vmvet81j19)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active-Untethered.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?yru51b3kggy67kq)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active- (http://www.mediafire.com/?mqc318xyveqbh7s) Untethered.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?9d5q1vmvet81j19)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active- (http://www.mediafire.com/?anzacb9uadhtbvf) Untethered.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?9d5q1vmvet81j19)

Firmware 3GS Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered_BB 6.15_Auto Unlock

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb
;
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?8cp3q0hbtt98aub)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?9d5q1vmvet81j19)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?tg6coayb8zjab13)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?hv9k129l51brbzy)Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered


(http://www.mediafire.com/?63im2i1bt3rs8dr)iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Acti ve_No Up BB.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?k77h3796uzog8ss)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?a035ww63bq3r05r)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?zhd069yasir9f0e)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?2xtdxkitquuzw41)

Firmware 4G WORLD_5.1.1_Custom_NO_Active_Untethered

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.001
(http://www.mediafire.com/?9hmv5pai4mcz93t)iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?zxs0dxflp8fb7vz)
iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?924z62dvl1gvo46)
iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?1vxjeab9249lcaw)L ưu Ý: Sau khi restore => Reset Network Setting là lên sóng
ireb r5 for ios 5.x.x giúp đưa iphone về dfu mode
=> FFSJ (http://www.mediafire.com/?9f6vmltsyued8tw) Dùng để nối các file lại
Pass : phuochai_hoian
p/s nều thấy hay anh em thanks em cái cho có tinh thân:D
mong bqt cho stick này lên đâu cho ae thấy để load về làm cho nhanh lượm lúa:D

VietPX
26-05-2012, 05:22 PM
E có con 3Gs , chạy 4.1 ok e build 1 bản 5.1.1 custom bằng redsn0w . Giờ chạy cài ultrasn0w mãi ko tý sóng nào là bị lsao a .... :(

lyducquyen
26-05-2012, 05:25 PM
E có con 3Gs , chạy 4.1 ok e build 1 bản 5.1.1 custom bằng redsn0w . Giờ chạy cài ultrasn0w mãi ko tý sóng nào là bị lsao a .... :(

add http://repo.iparelhos.com Cài thêm fix ultrasnow 511 nữa mới ok

4gs
26-05-2012, 05:28 PM
làm 1 phát lên sống luôn thank anh

PhướcHải_GSM
26-05-2012, 05:31 PM
E có con 3Gs , chạy 4.1 ok e build 1 bản 5.1.1 custom bằng redsn0w . Giờ chạy cài ultrasn0w mãi ko tý sóng nào là bị lsao a .... :(
bạn phải cài Ultrasn0w Fixer 5.1.1 mới có sóng ?
hok bạn load fw trên về rồi dùng ired đưa về dfu xong rt xong đặt lại cài đặt mạng là có sóng full:D

lyducquyen
26-05-2012, 05:37 PM
Firmware Custom iOS 5.1.1 - Active Dành Cho iPhone 3GS Lock
Đã add sẵng BB 6.15.00; appsync 3.1;mobilesubstrate_0.9.3997_iphoneos-arm; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm;ultrasn0wfixer_1.0_iphoneos-arm
Phone_3GS-5.1.1-9B206_PhuocHai_GSM-lock (http://www.fshare.vn/file/TNVGSZ682T)
Firmware Custom iOS 5.1.1 - No Active Dành Cho iPhone 3GS World
Phone_3GS-5.1.1-9B206.PhuocHai_GSM-world (http://www.fshare.vn/file/TFRV3RH36T)


Dùng RN b14 bild chưa đầy 5 phút là có bản cus rùi:D

PhướcHải_GSM
26-05-2012, 05:43 PM
Dùng RN b14 bild chưa đầy 5 phút là có bản cus rùi:D
cái này em bild bằng sn0wbreeze anh ơi auto unlock và bb 6.15 cho máy lock mà anh hi:D

PhướcHải_GSM
27-05-2012, 02:40 PM
Firmware Custom iOS 5.1.1 - Active - Untethered Dành Cho iPhone 4 Lock
iPhone3,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered (http://www.fshare.vn/file/TPQSCDVJVT)

Firmware Custom iOS 5.1.1 - No Active - Untethered Dành Cho iPhone 4 World
iPhone3,1_5.1.1_9B206_Custom_ No Active_Untethered (http://www.fshare.vn/file/T1ZBJVF96T)

QUANGSANG
27-05-2012, 02:52 PM
Thanks em có tinh thần chia sẽ cho những AE mới biết làm IP !
Chứ thức tế ngồi build nhanh hơn ngồi down !
em build 511 mà sao lại add file.deb :appsyn 3.1 ??? ==> kô tương thich !

Mấy cái rất đơn giản ! trước hết test file .deb cho ok rồi add vô thôi ! trước giờ vẫn làm như vậy nên rất nhanh ! chạy xong là có sóng và app luôn !

dtdd_namhung
27-05-2012, 02:53 PM
tự buile cho chắc! lạng quạng múc kai lên BB ngồi vui luôn

PhướcHải_GSM
27-05-2012, 02:58 PM
Thanks em có tinh thần chia sẽ cho những AE mới biết làm IP !
Chứ thức tế ngồi build nhanh hơn ngồi down !
em build 511 mà sao lại add file.deb :appsyn 3.1 ??? ==> kô tương thich !

Mấy cái rất đơn giản ! trước hết test file .deb cho ok rồi add vô thôi ! trước giờ vẫn làm như vậy nên rất nhanh ! chạy xong là có sóng và app luôn !
thaks anh em sẽ sữa lại:D

tự buile cho chắc! lạng quạng múc kai lên BB ngồi vui luôn
cái này mình test ok hết mới chia sẽ bạn ôi:D

tuan278i
28-05-2012, 10:15 AM
Bạn đã chạy thử bản 5.1.1 cho ip4lock chưa

MinhTri386
28-05-2012, 01:39 PM
Sao IP4 5.1.1 là (9b176) nhỉ cái này là 5.1 mà anh

LeLam
28-05-2012, 01:47 PM
Firmware Custom iOS 5.1.1 - Active - Untethered Dành Cho iPhone 4 Lock


Firmware Custom iOS 5.1.1 - No Active - Untethered Dành Cho iPhone 4 World


mấy bản cus này jb sẵn luôn hả em trai ?

? name
28-05-2012, 02:36 PM
mấy bản cus này jb sẵn luôn hả em trai ?
mấy cái có chữ active là jb lun,nói chung lock là jb hết
còn word thì phải tự xử :D

registerby
28-05-2012, 02:46 PM
em thích câu này của bác nè

PhướcHải_GSM
28-05-2012, 06:59 PM
mấy cái có chữ active là jb lun,nói chung lock là jb hết
còn word thì phải tự xử :D
world cũng jb luôn nha anh zai rt xong chỉ việc active với itunes để có sóng thôi.:D

mấy bản cus này jb sẵn luôn hả em trai ?
đúng rồi anh chạy xong là có cydia luôn:D
update thêm cho anh em fw custom của 3gbb6.15 anh em load về rt xong reset network là có sóng trả khách lượm lúa:D

Phone_3G-3.1.3-PhướcHải_GSM. BB6.15 OK
(http://www.fshare.vn/file/TFZHP2D5RT)

ithang
30-05-2012, 11:02 AM
Firmware Custom iOS 5.1.1 - Active Dành Cho iPhone 3GS Lock
Đã add sẵng BB 6.15.00.mobilesubstrate_0.9.3997_iphoneos-arm; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm;ultrasn0wfixer_1.0_iphoneos-arm
ban này restore là xong hả anh?? co cần sim nc ngoài unlock ko

PhướcHải_GSM
30-05-2012, 11:09 AM
Firmware Custom iOS 5.1.1 - Active Dành Cho iPhone 3GS Lock
Đã add sẵng BB 6.15.00.mobilesubstrate_0.9.3997_iphoneos-arm; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm;ultrasn0wfixer_1.0_iphoneos-arm
ban này restore là xong hả anh?? co cần sim nc ngoài unlock ko
không bạn rt xong reset network là có sóng trả khách lượm lúa:D
bạn có thể qua đây load về nè http://gsmsaigon.vn/showthread.php?t=67761

rainylove
06-06-2012, 05:54 PM
iPhone2,1_5.1.1_9B206_PhướcHải_GSM_Untethered _BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004

Cái này down về đòi pass anh???

PhướcHải_GSM
06-06-2012, 07:02 PM
iPhone2,1_5.1.1_9B206_PhướcHải_GSM_Untethered _BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004

Cái này down về đòi pass anh???
pass là haigsmsaigon bạn:D
bạn load bền này http://www.gsmsaigon.vn/showthread.php?t=67761
sao lại vào đây hỏi pass :D

rainylove
06-06-2012, 07:52 PM
pass là haigsmsaigon bạn:D
bạn load bền này http://www.gsmsaigon.vn/showthread.php?t=67761
sao lại vào đây hỏi pass :D

khi down về gồm 4 phần. Dùng pm nào nối file lại vậy anh?Thanks!

PhướcHải_GSM
06-06-2012, 07:55 PM
khi down về gồm 4 phần. Dùng pm nào nối file lại vậy anh?Thanks!
=> FFSJ (http://www.mediafire.com/?9f6vmltsyued8tw) Dùng để nối các file lại

nhuttienmobile
06-06-2012, 08:26 PM
Bác này giúp cho Anh em nhiều quá thank bác

vinhthitheo
08-06-2012, 08:11 PM
Firmware 4G WORLD_5.1.1_Custom_NO_Active_Untethered

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.001
(http://www.mediafire.com/?9hmv5pai4mcz93t)
iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?zxs0dxflp8fb7vz)

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?924z62dvl1gvo46)

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?1vxjeab9249lcaw)

L ưu Ý: Sau khi restore => Reset Network Setting là lên sóng cây iphone world của mình 4.2.1 sau khi restore file này bị mất sóng.file này bạn test chưa ? mong chỉ giúp

PhướcHải_GSM
08-06-2012, 08:35 PM
cây iphone world của mình 4.2.1 sau khi restore file này bị mất sóng.file này bạn test chưa ? mong chỉ giúp


bạn gửi ime mình check thử.nhưng sau khi restore xong bạn phải activ với itunes mới có sóng đc :D

vinhthitheo
08-06-2012, 08:53 PM
bạn gửi ime mình check thử.nhưng sau khi restore xong bạn phải activ với itunes mới có sóng đc :D
chắc chắc là sau khi restore phải bỏ sim active done,mình down ver gốc 5.1.1 active có sóng liền,con của mình ZP mình dùng tool redsn0w JB ok rồi.

nguyentuan_0080
26-06-2012, 06:14 PM
Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSM-9B208.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?63im2i1bt3rs8dr)

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?2z4u6oopwc3nu0t)

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSM-9B208.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?0m5v0imd7cish8g)

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSM-9B208.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?n1i4l2ob92iar15)


Cái này hình như BB 04.11.08 anh em test lại thử xem có đúng không hộ nhé :o

panrai
26-06-2012, 06:25 PM
ko lên 4.11 đâu bạn mà khi rt xong mà cài sim gép vào máy treo táo hoài luôn hôm ngày ko test thử hôm nay có 2 cái máy khách đem vào test 1 phát muốn chết luôn đây đang custom lại bản khác cái đã

IphoneUse
26-06-2012, 07:10 PM
mình vẫn chạy fw đó ok mà bạn:D
:Ddùng sim ghép pro sóng gió vi vu luôn

khong
26-06-2012, 07:11 PM
ko lên 4.11 đâu bạn mà khi rt xong mà cài sim gép vào máy treo táo hoài luôn hôm ngày ko test thử hôm nay có 2 cái máy khách đem vào test 1 phát muốn chết luôn đây đang custom lại bản khác cái đã
vẫn ok mà bạn:D

panrai
26-06-2012, 07:12 PM
mình vẫn chạy fw đó ok mà bạn:D
:Ddùng sim ghép pro sóng gió vi vu luôn
vậy bạn dùng sim gép gì vậy có hack nó ko hay là kích hoạt vậy :rolleyes:đang dính 2 con đây

IphoneUse
26-06-2012, 07:16 PM
vậy bạn dùng sim gép gì vậy có hack nó ko hay là kích hoạt vậy :rolleyes:đang dính 2 con đây
pro bạn kích bằng tay xong vào cydia cài ultra 1.72 ok

panrai
26-06-2012, 07:22 PM
pro bạn kích bằng tay xong vào cydia cài ultra 1.72 ok
:Dmình kích bằng cách cài ultrasnowncn bạn à,mới vừa cost bản mới cài vào ok,ko bị lỗi tắt máy khởi động treo táo nữa:rolleyes:

bamien_mobile
27-06-2012, 07:32 AM
da tét song xai ok phiên ban 5.1.1 .9b2060

hoaibac
27-06-2012, 08:12 AM
lam gì có 1.72 bac em chỉ nghe 1.2.7 thui hii

Baotin_mobile
30-06-2012, 05:33 PM
Firmware 3GS Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered_BB 6.15_Auto Unlock

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb
;
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?8cp3q0hbtt98aub)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?9d5q1vmvet81j19)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?tg6coayb8zjab13)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?hv9k129l51brbzy)đã test chạy mượt ok

tuyquyen
18-07-2012, 04:22 PM
Em mới dùng.... gà quá!
Các bác cho em hỏi
Em có con 4s ios 5.1.1 BB 2.0.12 Lock! Đang đắp chăn!
Vậy có thể up hoặc downgrad firmware gì đó cho nó có sóng không vậy? Em hỏi mấy tiệm rồi chẳng ai chịu làm, chỗ nào cũng đòi em dùng Sim ghép. Khổ nỗi... baby girl nhà em nó lại không thích cái Gevey sim gì đó!
Thank các bác trước nghe!

PhướcHải_GSM
19-07-2012, 02:52 PM
Em mới dùng.... gà quá!
Các bác cho em hỏi
Em có con 4s ios 5.1.1 BB 2.0.12 Lock! Đang đắp chăn!
Vậy có thể up hoặc downgrad firmware gì đó cho nó có sóng không vậy? Em hỏi mấy tiệm rồi chẳng ai chịu làm, chỗ nào cũng đòi em dùng Sim ghép. Khổ nỗi... baby girl nhà em nó lại không thích cái Gevey sim gì đó!
Thank các bác trước nghe!
không thích thì mang ra tiệm người ta active lên quốc tế nha anh zai giá:D
hok nữa thì unlock bằng nhựa thông thôi:eek:

tuyquyen
19-07-2012, 05:43 PM
không thích thì mang ra tiệm người ta active lên quốc tế nha anh zai giá:D
hok nữa thì unlock bằng nhựa thông thôi:eek:

Em cũng đã đem ra tiệm rồi mà... Nhưng mấy nơi liền đều trả lời là phải dùng sim ghép thôi, chả chỗ nào nói là active lên Word được cả!:confused:

Ặc ặc, hôm nay em jailbreak nó được rồi. Nhưng vẫn chưa có SW để unlock nó được :D. Trên website của jailbreak bảo vẫn phải dùng sim ghép!

tuyquyen
21-07-2012, 06:02 PM
không thích thì mang ra tiệm người ta active lên quốc tế nha anh zai giá:D
hok nữa thì unlock bằng nhựa thông thôi:eek:

Chẳng mua được code.... nhưng lại xin được!
Ôh hô! Giờ tự nhiên có bản QT sài he he!:p
Thank! Nhờ ý tưởng này mà em đã tìm được cách xin code từ apple database!

tonytuan
05-09-2012, 11:51 AM
Cảm ơn bác up phát chạy luôn :))

thanthanhnhan
13-09-2012, 01:26 PM
sao mình chạy bản cho Iphone 4 bản lock lúc bấm shift retore trong itune nó báo phiên bản Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered không tương thích là sao vậy bạn.

anqm83
03-10-2012, 10:05 AM
Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered


(http://www.mediafire.com/?63im2i1bt3rs8dr)iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Acti ve_No Up BB.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?k77h3796uzog8ss)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?a035ww63bq3r05r)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?zhd069yasir9f0e)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?2xtdxkitquuzw41)link die rồi anh ơi ! help me

lleequoctrung
07-10-2012, 07:38 AM
up len đàu ne.......

Cảnh cáo bạn kg được spam nữa nhé.

lleequoctrung
17-10-2012, 09:06 AM
Cho em hỏi 3g thì chạy IOS mấy ổn định vậy?

PhướcHải_GSM
18-10-2012, 10:06 AM
Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered


(http://www.mediafire.com/?63im2i1bt3rs8dr)iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Acti ve_No Up BB.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?k77h3796uzog8ss)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?a035ww63bq3r05r)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?zhd069yasir9f0e)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?2xtdxkitquuzw41)link die rồi anh ơi ! help me

Hiện Tại Acc Media Mình Bị Die Một Số Fimware Các Bạn Thông Cảm Mình Sẽ Úp Trong Thời Gian Sớm Nhất Có Thể:D

Cho em hỏi 3g thì chạy IOS mấy ổn định vậy?
3G Thì 3.1.3 Bạn Tuy Ít Game Như Chạy Ok:D

luan1211
27-10-2012, 08:07 PM
Chủ topic cho mình xin cái pass của iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSM-World-9B208.ipsw.004 với.
Mình đang cần gấp lắm.

SupterV
01-11-2012, 01:37 AM
Cho em hỏi máy em 3gs lock newboot fw 4.1 chưa lưu shsh 5.1.1 thì có restore cái này đc ko ạ?

duymobile33
15-11-2012, 08:45 PM
Cho em hỏi máy em 3gs lock newboot fw 4.1 chưa lưu shsh 5.1.1 thì có restore cái này đc ko ạ?
Cùng 1 câu hỏi giống bạn luôn nè ....waitting.... chờ phước hải giúp đỡ . Thanks

PhướcHải_GSM
16-11-2012, 06:39 PM
Cùng 1 câu hỏi giống bạn luôn nè ....waitting.... chờ phước hải giúp đỡ . Thanks
nếu là old boot thì hiện tại mấy anh có thể lên 6.0.1 còn new boot thì mỗi lần tắt máy treo táo phải just boot lại mới ok anh:D
còn vấn đề anh đang ở 4.1 nếu muốn lên thì trước tiên yêu cầu máy anh phải có shsh nêu ko thì chỉ có lên cao nhất hoặc rt lại 4.1 đối với 3GS.còn iPhon4 Đổ lên không có shsh thì cứ cao nhất mà múc:D

vinhbeomobile
29-11-2012, 10:37 PM
a PH ơi e hỏi chút, e có con 3gs lock LL, bb 6.15 rom cũ là 4.1, nó hơi chậm thì e chỉ cần down rom duới về rồi rt là oki hả a, có phải nhúng thêm SHSH ko
Firmware Custom 4.1_Active_Auto Unlock Cho 3GS Lock

cảm ơn a

PhướcHải_GSM
17-01-2013, 06:40 PM
a PH ơi e hỏi chút, e có con 3gs lock LL, bb 6.15 rom cũ là 4.1, nó hơi chậm thì e chỉ cần down rom duới về rồi rt là oki hả a, có phải nhúng thêm SHSH ko
Firmware Custom 4.1_Active_Auto Unlock Cho 3GS Lock

cảm ơn a
4.1 thì không cần phải shsh bạn

phanduc
01-02-2013, 02:01 PM
e có con 4 lock đang 6.0 không có shsh e muốn hạ xuống 5.1.1 thì tải bản nào ạ

daitaimobile
01-02-2013, 04:59 PM
đánh dấu để dành nè.

fangtaoha
19-02-2013, 12:18 AM
Firmware 3GS Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered_BB 6.15_Auto Unlock

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb
;
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?8cp3q0hbtt98aub)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?9d5q1vmvet81j19)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?tg6coayb8zjab13)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?hv9k129l51brbzy)link 2 bi hỏng ròi bạn ơi

PhướcHải_GSM
02-03-2013, 06:18 PM
link 2 bi hỏng ròi bạn ơi

linhk bình thường mà anh zai mới test ok

quocdatflp
26-03-2013, 06:11 PM
Anh PhướcHải cho em hỏi chút.em là newbie nên không bít.3gs lock đang ở 4.1 06.15.00 mà không có shsh 5.1.1 thì có lên được không anh ! và bản custoom của anh không cần phân biệt máy old hay newBootrom hả anh !

phatandroid
26-03-2013, 06:24 PM
Anh PhướcHải cho em hỏi chút.em là newbie nên không bít.3gs lock đang ở 4.1 06.15.00 mà không có shsh 5.1.1 thì có lên được không anh ! và bản custoom của anh không cần phân biệt máy old hay newBootrom hả anh !
old thì ko cần,new thì phải có shsh 5.1.1 mới lên dc.

trannam191
22-05-2013, 11:39 AM
Firmware 3GS Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered_BB 6.15_Auto Unlock

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb
;
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?8cp3q0hbtt98aub)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?9d5q1vmvet81j19)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?tg6coayb8zjab13)
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?hv9k129l51brbzy)


Link 1 die rồi, bác fix giúp em với.
ThankS

trunboo
12-07-2013, 03:09 PM
Bác chủ thớt ơi cho em hởi phát, em restore bản "Firmware Custom 4.1_Active_Auto Unlock Cho 3GS Lock " của bác, nhưng khi nhấn chọn file rồi restore thì né báo fw ko tương thích. Máy em chạy vẫn ok, fw 4.1 bb 6.15. Bác chỉ giúp em với. Thanks in advance!

quangduy1993tk
28-07-2013, 10:40 PM
May cai nay test het roi ha? may anh 3gs newboot thi sao ha a dc lun khong? . Con doi voi 3gs 2011 tuan 33 thi sao xai cai nao dc hay k duoc lun may anh

Phuc_GK
29-07-2013, 09:04 AM
iphone_3GS-5.1.1-Lock-No bb9B206

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb-installous-bitesms:D

cho e ? cái này mà chay thì có cần coi năm vs tuần cao không nhỉ. tk những câu giúp đỡ

Phuc_GK
29-07-2013, 09:15 AM
iphone_3GS-5.1.1-Lock-No bb9B206

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb-installous-bitesms
:D

cho e ? cái này mà chay thì có cần coi năm vs tuần cao không nhỉ. tk những câu giúp đỡ

DTDD Nhat Linh
29-08-2013, 01:23 PM
Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered


(http://www.mediafire.com/?63im2i1bt3rs8dr)iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Acti ve_No Up BB.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?k77h3796uzog8ss)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?a035ww63bq3r05r)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?zhd069yasir9f0e)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?2xtdxkitquuzw41)

Like die roi anh oi...

DTDD Nhat Linh
29-08-2013, 01:36 PM
Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered


(http://www.mediafire.com/?63im2i1bt3rs8dr)iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Acti ve_No Up BB.ipsw.001 (http://www.mediafire.com/?k77h3796uzog8ss)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.002 (http://www.mediafire.com/?a035ww63bq3r05r)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.003 (http://www.mediafire.com/?zhd069yasir9f0e)
iPhone3,1_5.1.1_9B208_Custom_Active_No Up BB.ipsw.004 (http://www.mediafire.com/?2xtdxkitquuzw41)

Like die roi anh oi...

Thanks!

chitinh89
12-02-2015, 07:55 AM
iPhone2,1_5.1.1_9B206_PhướcHải_GSM_Untethered _BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004

Cái này down về đòi pass anh???

chitinh89
12-02-2015, 08:01 AM
pass :
phuochai_hoian