PDA

View Full Version : Không tim được chương trình sky backup để fix 3g cho máy sky 820lHIS_SG
16-09-2012, 12:07 PM
không tim được chương trình sky backup để fix 3g cho máy sky 820l
các anh giúp em với

xuantruong70t
16-09-2012, 01:24 PM
không tim được chương trình sky backup để fix 3g cho máy sky 820l
các anh giúp em với

Chỉ có file fix chứ không có chương trình fix nha bạn file thì Đây (http://www.fshare.vn/file/TGZ124ZP2T/).

HIS_SG
16-09-2012, 02:51 PM
Chỉ có file fix chứ không có chương trình fix nha bạn file thì Đây (http://www.fshare.vn/file/TGZ124ZP2T/).
Em đã có file fix rồi mà khồng tìm thấy Sky Backup!

lammeo
17-09-2012, 06:54 PM
Vô tình dính 1 con như anh google phát ra . Down Skybackup.apk (http://db.tt/xBoiLTEH) dùng root explorer copy vào thư mục system\app sau đó set permision và reboot là sẽ có Skybackup.

HIS_SG
18-09-2012, 07:55 AM
vô tình dính 1 con như anh google phát ra . Down skybackup.apk (http://db.tt/xboilteh) dùng root explorer copy vào thư mục system\app sau đó set permision và reboot là sẽ có skybackup.
ok em đã làm được