Results 1 to 17 of 17

Thread: MH Nokia-Mã và các Model dùng chung

 1. #1
  Không say Đại nhân nTc_Mobile's Avatar
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  1,188

  MH Nokia-Mã và các Model dùng chung

  Cái này là trong quá trình làm ghi chép lại cũng có, đôi lúc rảnh rổi search chơi cũng có, hay có cái máy mới ngứa ngứa tay tháo ra coi rồi ghi lại cũng có...v.v.. và ..v.v... thấy cũng kha khá nên up lên cho anh em tham khảo khi tìm kiếm MH thay thế

  * Lưu ý: Có một số cái search rồi copy&past nên có thể có sự nhầm lẫn, đặc biệt là MH trong và MH ngoài giữa các đời máy, nếu trong thực tế ai phát hiện sai sót thì thông báo mình sẽ sửa lại.

  * Anh em trong thực tế nếu gặp các đời máy mà trong danh sách chưa có thì chịu khó ghi chép lại, bổ sung thêm cho đầy đủ nhé. Hoặc nếu có máy nào mới, lạ vào unlock nạp TV mà ngứa tay thì tranh thủ tháo ra coi rồi đưa thông tin lên luôn


  * Cũng có nhiều cái search ra là vậy nhưng em cũng ko biết mặt mũi nó ra làm sao, mấy bác đừng có thắc mắc em cũng không biết đâu mà lần


  STT> --P/N -- <=> Model
  001> 4850009 <=> 1110, 1600, 2310 and 6136 LCD MOD PM 98 x 70 RGB CSTN COG Naxos VE
  002> 4850016 <=> 6600 Fold
  003> 4850058 <=> N1610
  004> 4850070 <=> RX-44, N810 LCD AM 800x480 16.7MCO Taurus
  005> 4850074 <=> N95 LCD
  006> 4850080 <=> 3500 NOKIA LCD AM 1TFT LTPSi 28x160 262KCO Bombay
  007> 4850084 <=> N85; N86 NOKIA LCD AM 240x320
  008> 4850087 <=> 3500 LCD AM alt sku 311032
  009> 4850090 <=> 2700c,N5000/N3610f LCD
  010> 4850092 <=> 2700c,3610F,5000,5130,5220,7100s,7210s
  011> 4850096 <=> N5800 Xpress Music LCD
  012> 4850100 <=> 2680 NOKIA LCD AM TFT a-Si 128x160 COG Baffin
  013> 4850104 <=> 1200;1110i
  014> 4850107 <=> N3210 Orignal LCD Only
  015> 4850108 <=> 2680 slide, 7070 prism LCD AM TFT LTPSi 128x160 COG Baffin
  016> 4850118 <=> E63, E71 LCD
  017> 4850120 <=> 3120,5310,6212c,6500c,7310,E51,E90
  018> 4850124 <=> 5320,6120c;6121c;6122c;6124c;6300;6300i;6555(big); 7500 Prism/N8600 Luna;M705i Foma
  019> 4850125 <=> 5110,5130;5146;6110;6150;8810
  020> 4850128 <=> 7510;7510a Supernova LCD AM QVGA+128x160
  021> 4850129 <=> 8800 Arte, Carbon Arte, Sapphire Arte
  022> 4850141 <=> 6340i User Interface Module with LCD
  023> 4850151 <=> N6250 LCD
  024> 4850163 <=> N6310/N6310i LCD
  025> 4850164 <=> 3555 LCD AM TFT LTPSi 128x160 262KCO Bengal
  026> 4850171 <=> N6210 LCD
  027> 4850174 <=> 1680c;2600c
  028> 4850175 <=> 1680c;2600c;2630;2660(big);2760(big)
  029> 4850184 <=> 5530 LCD nHD AM TFT a-SI 640x360 MILLA 2.9 in
  030> 4850188 <=> 2660 lcd, 1650
  031> 4850198 <=> 3600s, 7610s, 3120c, 5310 LCD AM TFT LTPSi 240x320 COGWallstreetII
  032> 4850206 <=> N97 DISPLAY MODULE
  033> 4850212 <=> E66 LCD AM 240X320 16MCO Brixton Sharp
  034> 4850219 <=> N5510 LCD
  035> 4850221 <=> N3410 New LCD Complete
  036> 4850225 <=> N9210 LCD Large Display
  037> 4850227 <=> N8910
  038> 4850231 <=> 6720c(big); 6303c(big); 5630 (big)
  039> 4850232 <=> N96/N95 8gig LCD 320x240
  040> 4850234 <=> 6555 LCD AM TFT, **READ IMPORTANT INFO in Comments**
  041> 4850241 <=> 8265 User Interface Module with LCD
  042> 4850243 <=> N7650 LCD Large
  043> 4850244 <=> 6790 BRIXTON DISPLAY MODULE
  044> 4850246 <=> 5310b LCD AM TFT LT P-Si 240x320 16MCO WS2
  045> 4850247 <=> N3510 LCD Complete
  046> 4850251 <=> 3590 User Interface Module with LCD
  047> 4850254 <=> 5320;6120c;6121c;6122c;6124c;M705i Foma
  048> 4850265 <=> 6800,6810, 3300
  049> 4850271 <=> 1220, 1221, 1260, 1261, 2260, 3360
  050> 4850272 <=> 1661'
  051> 4850273 <=> 6220;6610;7250,7210
  052> 4850279 <=> 2100
  053> 4850289 <=> N7600 LCD
  054> 4850291 <=> N6100/N6610/N3200/3100,7250i, 6585, 6560, 6225, 6200, 3205, 3200
  055> 4850297 <=> 8910i
  056> 4850301 <=> 6650
  057> 4850325 <=> N-Gage
  058> 4850327 <=> 3595, 6010 User Interface Module with LCD
  059> 4850331 <=> N3510i LCD Complete;3520, 3560 User Interface Assembly with LCD Module
  060> 4850335 <=> N3410 LCD
  061> 4850339 <=> N6230 LCD
  062> 4850341 <=> 1100
  063> 4850343 <=> 6600
  064> 4850346 <=> E66 LCD AM 240x320 16MCO Brixton
  065> 4850347 <=> N7200 LCD Large
  066> 4850353 <=> 6820; 6170
  067> 4850355 <=> 3585i User Interface Module with LCD
  068> 4850361 <=> N7200 LCD Small
  069> 4850365 <=> 2300
  070> 4850371 <=> 7710
  071> 4850387 <=> 6700c
  072> 4850809 <=> n80;n90
  073> 4850813 <=> 3100, N3120/N3200/N5100,5410,6610;6200;6220;6560;6585, 7210, 7250i
  074> 4850817 <=> N-GageQD;6620
  075> 4850825 <=> N6170/6255i/6256i/N7270 LCD Large
  076> 4850827 <=> 3108,3220,6020,6021,7260, 9300(small), 9500(small)
  077> 4850829 <=> 3220,7260,6020,6021/6236i/6235/6235i also 9500 little LCD but bit larger
  078> 4850831 <=> 7610; 6670; 6630, 3230
  079> 4850833 <=> 3220;6020;6021;7260
  080> 4850835 <=> 2600,2650,3200,5140;3120,3100,6100;6220,6610,7250
  081> 4850837 <=> 6230i
  082> 4850839 <=> N9500 LCD Large
  083> 4850841 <=> 2600,2650,3200,5140;6220,6610,7250
  084> 4850841 <=> 3100/3120/3125/3205/3200/5100/6100/6610/6225/6560/6585/7210/7250/7250i/6220/2600/2650/5140 (new firmware)(not use with the 2600c-2b)
  085> 4850845 <=> N90 LCD small
  086> 4850847 <=> 6265(i),6268,6270;N6280/6282/N6288/N8260 LCD
  087> 4850851 <=> 6260; 6630, 6682, N91
  088> 4850853 <=> 1101;1108
  089> 4850859 <=> 1600,2125i;2126i;2128i;2310,6125(small);6136 Small,6155i (small),6165i(small),N71(small)
  090> 4850863 <=> 3155i;5200, 6060, 6061,6062,6101(big), 6102(big),6102i(big), 6103(big), 6125(big), 6136(big), 6151,6155i; 7360 LCD Display inside
  091> 4850869 <=> 1600, 2310, 6125 Small , 6136 Small, N71 Small; 6681,6682;N91
  092> 4850875 <=> 6680,n70,n72
  093> 4850877 <=> 6030 LCD Module
  094> 4850879 <=> 2610,5140i,6030
  095> 4850881 <=> 5300,e50,6233,6234,6275i,7370,7373
  096> 4850883 <=> N71(big), N73, N93(big)
  097> 4850885 <=> 7280;7380
  098> 4850889 <=> N6822 LCD
  099> 4850893 <=> N92(small); N93(small)
  100> 4850895 <=> 9300 (main LCD)
  101> 4850897 <=> 3230;6260;6630;6670;7610
  102> 4850901 <=> N3250 LCD
  103> 4850907 <=> 6020;6021;3220;7260,9300(small)
  104> 4850911 <=> 3220;7260;6020;6021,6235,6235i,6236i also 9300;9500 little LCD but bit larger
  105> 4850915 <=> N92 (big)
  106> 4850921 <=> 1110
  107> 4850923 <=> E61;E61i;E62
  108> 4850927 <=> 6101(small);6102(small);6102i(small);6103(small);6 125(small);6136(small);6170(small);6255(i)(small); 6256(i)(small);7270(small)
  109> 4850935 <=> N5500 LCD New Version
  110> 4850941 <=> E70 LCD Module, 352x416 COG 18bCO Tiana
  111> 4850949 <=> N75 LCD Module, 128 x 160 Mixed 262kco Asia
  112> 4850957 <=> N6103(small), 6102(small)
  113> 4850963 <=> 5070, 6070, 6080, 2366 (use part #4850863 for 5200) LCD Module
  114> 4850965 <=> N5200/5070/N6070/N6080 LCD
  115> 4850967 <=> n80, E60
  116> 4850969 <=> N75(big);N76(big), N81-1(big), N81-3(big); N93i(big)
  117> 4850973 <=> 5310,6212c,6500c,7310s,E51,E90(small)
  118> 4850975 <=> N6111(big),6155i,6165i(big)
  119> 4850977 <=> 1600 2310 ( N71 6125 6136 )small
  120> 4850998 <=> N95
  121> 4850985 <=> 6133 LCD AM QVGA+128x160 COF 16Mco Napa Sh *** for the 6133 T-Mobile model only !!***use sku #351288 for the 6126 AT&T and 6131 LTA
  122> 4850985 - A <=> 6126, 6131 LCD AM QVGA+128x160 COF 16Mco Napa Sh *** for the the 6126 AT&T and 6131 LTA only***use sku #301532 for the 6133 T-Mobile***
  123> 4850987 <=> 1600,1208,1209,2126cdma,2310, 6125 Small , 6136 Small, N71 Small PLEASE NOT THE EXACTLY CODE FROM YOUR LCD IN THE ORDER (4850869, 4850987, 4850859, 4851068)
  124> 4850991 <=> N800 LCD Module, AM 800 x 480 COF 16.7MCO Ural
  125> 4850993 <=> E60, N80
  126> 4850997 <=> 6681;6682;N91
  127> 4851000 <=> 6085, 6086 LCD Module, CSTN 128x160 262K **IMPORTANT READ BEFORE YOU BUY PLEASE!***THIS IS ONLY FOR THE 6085/6086. USE SKU # 391596 FOR THE 2366i and 2855I models.*
  128> 4851000 - A <=> 2366i, 2855i LCD Module, CSTN 128x160 262K **IMPORTANT READ BEFORE YOU BUY PLEASE!***THIS IS ONLY FOR THE 2366i / 2855i models!** USE SKU #463988 FOR THE 6085/6086 models.***
  129> 4851002 <=> 6085(big)
  130> 4851006 <=> E90 LCD AM 800x352 TFT CGS Monaco
  131> 4851012 <=> 5300;6233;6234;6275i;7370;7373;E50
  132> 4851014 <=> 6630(new version),6260;6681;6682;N91
  133> 4851020 <=> 1112, 2115i, 2116i, 3155i, 6061
  134> 4851025 <=> 5310/5320/N6300/6300i/6301/N6555(big)/N6120c/6121c/6122c/6124c/7500 Prism/N8600 Luna;M705i Foma
  135> 4851030 <=> 1110i;1200
  136> 4851031 <=> 6210n, E66-1, E75, N77,N78-3,;N79;N82
  137> 4851032 <=> 2660,2760(small);3555;6085(small);6086(small)
  138> 4851035 <=> 1680c;2630, 2600c, 2660(big), 2760(big), 3555(big)
  139> 4851038 <=> N76small,3610small 6555small, 6650(small) NOKIA LCD AM 128x160 COG caller id
  140> 4851039 <=> 6680;N70;N72
  141> 4851042 <=> N1650;2660;2770
  142> 4851043 <=> (2660;2760;3555)big
  143> 4851047 <=> E65 ,5610 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 6110 Navigator, 6220 Classic, 6500 Slide, 6600 slide, 6650 fold(big);6730
  144> 4851051 <=> 5320;6120c;6121c;6122c;6124c;6300;6300i;6301;6555( big);7500 Prism/N8600 Luna;M705i Foma
  145> 4851052 <=> 2600c;2630;2660(big);2760(big);3555(big)
  146> 4851053 <=> 7900 Prism
  147> 4851056 <=> N6111, 6155i(big);6165i(big)
  148> 4851057 <=> 3109c,3110c;3110 Evolve,3500c
  149> 4851058 <=> 2680s,3109c, 3110c, 3500c
  150> 4851059 <=> 6600s, N95 8GB(N95-2, N95-4), N96
  151> 4851059 <=> N95 8GB,N96
  152> 4851060 <=> N79 LCD Module
  153> 4851061 <=> 5610;6220c;6730;E65
  154> 4851064 <=> 1112
  155> 4851065 <=> 6263 LCD AM QVGA+128x160 COF 16Mco Napa Sh
  156> 4851068 <=> 1208,1209,1600, 2310, 6125 Small , 6136 Small,6155i(small);6165i(small); N71 Small
  157> 4851070 <=> 5310, 3120c, 6212c/N6500c/E51/E90 LCD
  158> 4851077 <=> E62, E61 LCD AM 320x240 COG 16MCo Oxford UHC
  159> 8000146 <=> 1265lcd
  160> 9458985 <=> N3650/3660
  161> 9490507 <=> N8850/N8890 LCD
  162> 9901122 <=> 1255 lcd
  163> 9901615 <=> 1315lcd
  164> 8000127 <=> 1325lcd
  165> 8000807 <=> 1508lcd
  166> 8000745 <=> 1606 lcd
  167> 8000376 <=> 2605 lcd
  168> 9901767 <=> 6066 LCD Module Assy

  H o à n g V i ệ t---M o b i l e p h o n e---S e r v i c e
  Mở mạng, nạp Tiếng Việt, Tiếng Nga, sửa chữa phần cứng, phầm mềm...
  515 Trần Phú, P6, Vũng Tàu - ĐT: (098) 545.7979

 2. #2
  Mới Biết Nhậu
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  5
  Cái nì dùng để làm gì vậy anh? sỏi vì em hem biết gì...

 3. #3
  Thanks bro!!! rất có ích cho anh em!!

 4. #4
  VIP Member
  Join Date
  Apr 2009
  Location
  Thành phố buồn
  Posts
  1,111
  công phu quá !!

 5. #5
  Hai Lúa PHÚ HUẾ-GSM's Avatar
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  8800 e art club !
  Posts
  4,324
  Quote Originally Posted by novamoon View Post
  Cái nì dùng để làm gì vậy anh? sỏi vì em hem biết gì...
  tham khảo khi tìm kiếm MH thay thế

 6. #6
  thank anh đã vì ae mà chịu khó tìm dùm ae 4rum

 7. #7
  Nhậu Lai Rai
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  21
  hi hi, thanks a!! cái này công phu quá, từ đó giờ sửa điện thoại thấy mã số màn hình mà hok hỉu gì, nơ thì em đã hỉu,,hihi

 8. #8
  Mới Biết Nhậu
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  1
  thank anh nhiều nha .

 9. #9
  thx a nhiều nha !!!!!!!!

 10. #10
  Nhậu Lai Rai
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  16
  thank a nhiều nhé cái này em rất cần

 11. #11
  Nhậu Lai Rai
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  16
  thank a nhiều nhé cái này em rất cần.không thì ae sài này cũng được

 12. #12
  CÔng phu lắm, rất bổ ích và thuận lợi. thank - nhưng sao mình không thấy nút Thank đâu vậy cà.
  Khang Thịnh Telecom Service - Phuoc Long _ Binh Phuoc
  khangthinhtelecom@yahoo.com - Mobile : 0918188988
  Agribank_No : 5605205036170 Name: Nguyển Huy Trí

 13. #13
  VIP Member pduyen_mobile's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  tố nử vương quốc
  Posts
  871
  bỗ sung 6500c chung 6300 đã tested
  Ông già đội mũ lù xù,Hỏi thăm cô gái chợ Mu chỗ nào.Cô gái ngả nón ra chào,Đi qua phố Rốn,rẽ vào chợ Mu.
  Nội Quy Diễn Đàn


 14. #14
  Mới Biết Nhậu
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  1
  mấy cái này có gì dâu ,dể ợt

 15. #15
  Mới Biết Nhậu
  Join Date
  Jan 2018
  Posts
  9
  Up cho bài bác lên
  Xe đẩy hàng https://xedayhangmaxbuy.wordpress.com/ chính hãng

 16. #16
  Mới Biết Nhậu mocquyflower's Avatar
  Join Date
  Jun 2018
  Location
  377/2 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10, TPHCM
  Posts
  1
  Tks bác đã chia sẻ
  Upppppppppppppppppppppppppppp

 17. #17
  Mới Biết Nhậu
  Join Date
  Aug 2018
  Location
  155 Hồ Bá Kiện, P5, Q10, TpHCM
  Posts
  2
  Tks bác đã chia sẻ
  Upppppppppppppppppppppppppppp

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Màn hình nokia dùng chung
  By lyducquyen in forum Nokia
  Replies: 4
  Last Post: 24-05-2011, 04:17 PM
 2. Replies: 3
  Last Post: 22-05-2011, 12:14 AM
 3. màn hình nokia dùng chung
  By hoainam in forum Nokia
  Replies: 2
  Last Post: 19-04-2011, 02:35 PM
 4. Camera E63 dùng chung model nào?
  By trangnguyenmobile in forum Nokia
  Replies: 8
  Last Post: 28-12-2010, 07:58 PM
 5. Nokia Màn Hình sử dụng chung.
  By T4M in forum Nokia
  Replies: 19
  Last Post: 08-08-2009, 10:30 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •