Heicard-RSIM-TP-sim các loại-UNLOCK ip4S/5/5c/5s iOS6-7-8

R-SIM X-XIM EVO ultra unlock 5c/5s/6/6+ 7.1.x/ios8

1 cái là 120k
2 cái trở lên 110k
10
cái trở lên 100k
20 cái trở lên 90k

50 cái trở lên 80k

Nano heicard ALL IN ONE 7.1.x/iOS8 (all in one unlock Ip 4s/5/5c/5s/6/6+)
ghép OK cho tất cả nhà mạng; đặc biệt là Virgin USA:

1 cái là 120K
2 cái trở lên x 110k

Nano heicard overlay working 100% UNLOCK cho ip5/5c/5s/6/6+ iOS 6-7-8

1 cái là 100k
2 cái trở lên 90k


Nano heicard 5 working 100% UNLOCK cho ip5 iOS 6-7-8

1 cái là 120k
2 cái trở lên 110k

Nano heicard 4s working 100% UNLOCK cho ip4s iOS 6-7-8

1 cái là 120k
2 cái trở lên 110k
R-SIM MINI2
unlock 5c/5s/6/6+ 7.1.x/ios8

1 cái là 160k
2 cái trở lên 150kR-sim mini (EXTREME) unlock Ip4s/5/5c/5s

1-9 cái x 130k

R-sim9 PRO unlock Ip4s/5/5c/5s

1 sim x 90k
2-9 sim x 80k
10-20 sim x 70k
21-49 sim x 60k


R-sim7+ unlock Ip4s va Ip5 ios6-7

1 sim x 70k
2 sim trở lên x 60k


R-sim5+ unlock Ip4s T-mobile Đức và Fido

1 cái là 120K
2-5 cái x 110k
6-10 cái x 100k

SIM GEVEY PRO không cần mài sim, dùng chip IC siêu nhỏ, dùng ổn định nhất hiện nay

2-9 cái x 45k
10-19 cái x 40k

TP-sim và Tp-sim nano:

1-9 sim x 80k
10-20 sim x 70k
21-49 sim x 60k


ULTRA-S : SIM 2 in 1 unlock và active iphone 4S FW IOs6-7:

1-9 sim x 80k
10-20 sim x 70k
21-49 sim x 65k


Tất cả sim đều được bảo hành vòng 1 tháng (trừ các lỗi vật lý: rách sim; bể IC).

Patch for 3G and SMS fix : 70k/1 active code nếu mua kèm sim;
Hướng dẫn sử dụng load ở đây!