"Đàn ông đa tình, phụ nữ chung tình. Thực ra rất nhiều thời điểm điều này chỉ là tương đối. Phụ nữ muốn quên đi sự thất bại trong tình yêu, cách tốt nhất và nhanh nhất chính là bắt đầu bằng tình yêu mới. Nhưng điều này cũng chia ra từng tình huống khác nhau. Nếu bạn vẫn nhớ mãi khôn nguôi quá khứ, vậy thì chỉ có thể trách người đàn ông bên cạnh bạn hiện tại chưa đủ tốt. Ít ra chưa đủ tốt để có thể thay thế hoàn toàn người đàn ông trong mối tình đầy thương tổn bạn đã trải qua trước đó. Nhưng nếu có thể bình tĩnh đối mặt, vậy thì chứng tỏ người đàn ông bên cạnh bạn đã đủ tốt để bạn quên đi đau thương, tốt đến mức đã hoàn toàn thay thế người đàn ông đã qua."