Bạn gặp được một người, bạn yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu bạn. Thế là sau đó anh ta bỏ bạn mà đi.
Bạn gặp một người khác, anh ta yêu bạn nhiều hơn bạn yêu anh ta. Thế là bạn lại bỏ anh ta mà đi.
Sau cùng, bạn gặp được một người mà cả hay cùng yêu thương nhau, đến lúc đó bạn sẽ phát hiện ra rằng, tình yêu chính là một quá trình tìm kiếm, mà đôi khi người xa tận chân trời lại gần ngay trước mặt.