kèo nhỏ bé của em

flash mỗi file mcu không mất tiếng việt ai biết chém nhẹ em

link file;https://drive.google.com/file/d/0B7m...ew?usp=sharing