Có ai biết giải đáp giúp mình mạng 4G là gì không ạ, với cách cài cho điện thoại với.