Results 1 to 13 of 13

Thread: Tổng hợp all firmware, itunes, jailbreak, unlock, winscp, pcs,...

 1. #1
  Dân Nhậu hotrung's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  31

  Tổng hợp all firmware, itunes, jailbreak, unlock, winscp, pcs,...

  iPhone Soft Hổ Trợ Toàn Tập: Firmware, iTunes, Jailbreak + Unlock Soft, WinSCP, PCS...
  iPhone Soft Hổ Trợ Toàn Tập: Firmware, ITunes, Jailbreak + Unlock Soft, WinSCP, iPhone PC Suite, iPhone Tunnel Suite,…
  ITUNES

  iTunes 4.1 (20 MB)

  iTunes 4.2 (20 MB)

  iTunes 4.6 (20 MB)

  iTunes 4.7 (21 MB)

  iTunes 4.8 (21 MB)

  iTunes 4.9 (22 MB)

  iTunes 5.0 (33 MB)

  iTunes 5.0.1 (33 MB)

  iTunes 6.0 (33 MB)

  iTunes 6.0.1 (33 MB)

  iTunes 6.0.2.23 (35 MB)

  iTunes 6.0.3 (35 MB)

  iTunes 6.0.4 (35 MB)

  iTunes 6.0.5 (35 MB)

  iTunes 7.0 (35 MB)

  iTunes 7.0.1 (36 MB)

  iTunes 7.0.2 (36 MB)

  iTunes 7.1 (37 MB)

  iTunes 7.1.1 (37 MB)

  iTunes 7.2 (37 MB)

  iTunes 7.3.0 (48 MB)

  iTunes 7.3.1 (48 MB)

  iTunes 7.3.2 (48 MB)

  iTunes 7.4.0 (50 MB) LinkApple iTunes 7.4.0.28

  iTunes 7.4.1 (50 MB)

  iTunes 7.4.2 (50 MB)

  iTunes 7.4.3 (50 MB)

  iTunes 7.5.0 (52 MB) LinkApple iTunes 7.5.0.20

  iTunes 7.6.0 (56 MB)

  iTunes 7.6.1 (50 MB)

  iTunes 7.6.2 (50 MB)

  iTunes 7.7 (61 MB)

  iTunes 7.7.1 (61 MB)

  iTunes 8.0 (65 MB) LinkApple iTunes 8.0.0.35

  iTunes 8.0.1 (65 MB)

  iTunes 8.0.2 (66 MB)

  iTunes 8.1.0 (70 MB) LinkApple iTunes 8.1.0.51 | iTunes 8.1.0 (64-bit)

  iTunes 8.1.1 (71 MB) LinkApple iTunes 8.1.1.10 | iTunes 8.1.1 (64-bit)

  iTunes 8.2.0 (75 MB) LinkApple iTunes 8.2.0.23 | iTunes 8.2.0 (64-bit)

  iTunes 8.2.1 (75 MB) LinkApple iTunes 8.2.1 | iTunes 8.2.1 (64-bit)

  iTunes 9.0 (88 MB) LinkApple iTunes 9.0 | iTunes 9.0 (64-bit)

  iTunes 9.0.1 (88 MB) LinkApple iTunes 9.0.1 |

  iTunes 9.0.2 (88.9 MB) LinkApple iTunes 9.0.2 |

  iTunes 9.0.3 (93.63 MB) LinkApple iTune 9.0.3 |

  iTunes 10

  FIRMWARE

  iPhone 2G (EDGE)

  FW1.0/1A543a (Baseband 03.11.02_G)

  FW1.0.1/1C25 (Baseband 03.12.08_G)

  FW1.0.2/1C28 (Baseband 03.14.08_G)

  FW1.1.1/3A109a (Baseband 04.01.13_G)

  FW1.1.2/3B48b (Baseband 04.02.13_G)

  FW1.1.3/4A93 (Baseband 04.03.13_G)

  FW1.1.4/4A102 (Baseband 04.04.05_G)

  FW2.0/5A347 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.0.1/5B108 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.0.2/5C1 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.1/5F136 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.2/5G77 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.2.1/5H11 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.0/7A341 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.1/7C144 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.1.2/7D11 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.1.3/7E18 (Baseband 04.05.04_G)


  iPhone 3G


  FW2.0/5A347 (Baseband 01.45.00)

  FW2.0.1/5B108 (Baseband 01.48.02)

  FW2.0.2/5C1 (Baseband 02.08.01)

  FW2.1/5F136 (Baseband 02.11.07)

  FW2.2/5G77 (Baseband 02.28.00)

  FW2.2.1/5H11 (Baseband 02.30.03)

  FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

  FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

  FW3.1/7C144
  (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.3/7E18 (Baseband 05.12.01)

  FW4.0/8A293 - Gold Master (Baseband 05.13.03)

  FW4.0/8A293 - Phiên bản chính thức (Baseband 05.13.03)


  iPhone 3GS


  FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

  FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

  FW3.1/7C144 (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.3/7E18 (Baseband 05.12.01)

  FW4.0/8A293 - Gold Master (Baseband 05.13.03)

  FW4.0/8A293 - Phiên bản chính thức (Baseband 05.13.03)


  iPAD

  FW3.2/7B367

  JAILBREAK, UNLOCK

  Bootloader 3.9 Link 2

  Booloader 4.6 Link 2

  Bootloader Link 2 Link 3


  YellowSnow 0.9.6

  Ultrasn0w 0.8

  Ultrasn0w 0.9-3

  Ultrasn0w 0.91-1


  Redsn0w 0.7.1 Link 2

  Redsn0w 0.7.2 Link 2 Link 3

  Redsn0w 0.8 Link 2 Link 3

  Resn0ws 0.9.4 - (Windows)

  Redsn0w 0.9.5b5-3 (Windows) - (MAC)  PurpleRa1n
  blackra1n-RC2

  blackra1n-RC2-MAC

  blackra1n-RC3

  blackra1n-RC3-MAC
  QuickPwn 1.1

  QuickPwn 1.5.0

  QuickPwn 2.1 Link 2

  QuickPwn 2.2.1

  QuickPwn 2.2.5 beta 2 Link 2
  WinPwn 1.0 RC1

  WinPwn 2.0.0.3

  WinPwn 2.0.0.4

  WinPwn 2.5.0.2 Link 2 Link 3 Link 4  PwnageTool 2.0

  PwnageTool 2.0.1

  PwnageTool 2.0.3  ECID Grabber

  iBEC & iBSS Grabber


  KẾT NỐI

  Microsoft .NET Framework 2.0

  Microsoft .NET Framework 3.5

  WinSCP 2.0.0 beta 1.3 MB

  WinSCP 2.1.0 beta 1.4 MB

  WinSCP 2.2.0 1.4 MB

  WinSCP 2.2.3 1.4 MB

  WinSCP 2.3.0 1.5 MB

  WinSCP 3.0.0 beta 1.5 MB

  WinSCP 3.1.0 1.5 MB

  WinSCP 3.2.0 1.5 MB

  WinSCP 3.2.1 1.5 MB

  WinSCP 3.3.0 1.6 MB

  WinSCP 3.4.0 1.6 MB

  WinSCP 3.4.1 1.6 MB

  WinSCP 3.4.2 1.6 MB

  WinSCP 3.5.0 1.6 MB

  WinSCP 3.5.5 beta 1.3 MB

  WinSCP 3.5.6 1.3 MB

  WinSCP 3.6.0 beta 1.3 MB

  WinSCP 3.6.1 1.3 MB

  WinSCP 3.6.5 beta 1.3 MB

  WinSCP 3.6.6 1.3 MB

  WinSCP 3.6.7 1.3 MB

  WinSCP 3.6.8 1.4 MB

  WinSCP 3.7.0 1.4 MB

  WinSCP 3.7.1 1.4 MB

  WinSCP 3.7.2 1.4 MB

  WinSCP 3.7.3 1.4 MB

  WinSCP 3.7.4 1.4 MB

  WinSCP 3.7.5 beta 1.6 MB

  WinSCP 3.7.6 1.6 MB

  WinSCP 3.8.0 beta 1.6 MB

  WinSCP 3.8.1 1.7 MB

  WinSCP 3.8.2 1.7 MB

  WinSCP 4.0.0 1.9 MB

  WinSCP 4.0.1 beta 1.9 MB

  WinSCP 4.0.2 beta 1.9 MB

  WinSCP 4.0.3 1.9 MB

  WinSCP 4.0.4 1.9 MB

  WinSCP 4.0.5 1.9 MB

  WinSCP 4.0.6 1.9 MB

  WinSCP 4.0.7 1.9 MB

  WinSCP 4.1.0 beta 1.9 MB

  WinSCP 4.1.1 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.1.2 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.1.3 beta 2.1 MB

  WinSCP 4.1.4 beta 2.1 MB

  WinSCP 4.1.5 2.2

  WinSCP 4.1.6 2.2 MB

  WinSCP 4.1.7 2.3 MB

  WinSCP 4.1.8 2.4 MB WinSCP 4.1.8 Link 2

  WinSCP 4.1.9 2.4 MB

  WinSCP 4.2.0 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.2.1 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.2.2 beta 2.4 MB

  WinSCP 4.2.3 USB/WIFI build494 2.36 MB Link 2

  WinSCP 4.2.4 build610 2.36 MB Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Link 6

  WinSCP 4.2.4 USB/WIFI (Build 610) 2.37 MB
  WinSCP No Wifi 4.2.1 OS3 2.1 MB

  WinSCP No Wifi 4.2.2 OS3 2.2 MB Link 2  iPhone Tunnel Suite v1

  iPhone Tunnel Suite 2.0 Link 2

  iPhone Tunnel Suite 2.6

  iPhone Tunnel Suite 2.7 beta Link 2 Link 3

  iPhone Tunnel Suite 3.0 Link 2

  iPhone Tunnel Suite3.0 Portable Link 2  iPhone PC Suite 1.0.0.12

  iPhone PC Suite 1.0.7.1

  iPhone PC Suite 1.0.7.2

  iPhone PC Suite 2.2.0.81

  iPhone PC Suite 2.2.1.82

  iPhone PC Suite 2.5.1.95

  iPhone PC Suite 2.5.2.97 (91Assistant)

  iPhone PC Suite 2.6.2.108

  iPhone PC Suite mới nhất (2.7.0.112)
  Total Commander 7.5 incl' Patch (TotalCMD 7.50 và cr@ck)

  Total Commander 7.5 noSetup (TotalCMD 7.50 cài đặt sẵn đã cr@ck)

  Total Commander 7.50 Final (TotalCMD 7.50 và cr@ck)

  Total Commander 7.5 Beta7 Patch (bản cr@ck TotalCMD 7.50)

  T-PoT.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)

  T-PoT-1.1.VS2005.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)

  T-PoT-1.1.VS2003.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)
  iPhone Browser 1.52


  iPhone Backup Extractor 1.0.0.12 Link 2


  Cyder

  Cyder-blank (Cyder đã hiệu chỉnh cho nhẹ, không có sources)

  Cyder (Cyder đã hiệu chỉnh cho nhẹ, bao gồm các source HOT hiện tại)


  Putty


  GNU Debugger (gdb)  LÍNH MỚI, MONG CÁC PÁC CHIẾU CỐ
  Last edited by LeLam; 03-09-2010 at 08:05 AM.

 2. #2
  Moderator tamansu's Avatar
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Gametao.vn
  Posts
  1,117

  Tất cả Firmware của iPhone đầy đủ nhất - All firmware Iphone

  iPad
  3.2 (3.2/7B367)
  3.2.2 (3.2.2/7B500)

  iPhone 2G
  1.0 (1.0/1A543a)
  1.0.1 (1.0.1/1C25)
  1.0.2 (1.0.2/1C28)
  1.1.1 (1.1.1/3A109a)
  1.1.2 (1.1.2/3B48b)
  1.1.3 (1.1.3/4A93)

  1.1.4 (1.1.4/4A102)
  2.0 (2.0/5A347)
  2.0.1 (2.0.1/5B108)
  2.0.2 (2.0.2/5C1)
  2.1 (2.1/5F136)
  2.2 (2.2/5G77)

  2.2.1 (2.2.1/5H11)
  3.0 (3.0/7A341)
  3.0.1 (3.0.1/7A400)
  3.1 (3.1/7C144)
  3.1.2 (3.1.2/7D11)
  3.1.3 (3.1.3/7E18)

  iPhone 3G
  2.0 3G (2.0/5A347)
  2.0.1 3G (2.0.1/5B108)
  2.0.2 3G (2.0.2/5C1)
  2.1 3G (2.1/5F136)
  2.2 3G (2.2/5G77)
  2.2.1 3G (2.2.1/5H11)
  3.0 3G (3.0/7A341)
  3.0.1 3G (3.0.1/7A400)
  3.1 3G (3.1/7C144)
  3.1.2 3G (3.1.2/7D11)
  3.1.3 3G (3.1.3/7E18)
  4.0 3G (4.0/8A293)
  4.0.1 3G (4.0.1/8A306)
  4.0.2 3G (4.0.2/8A400)

  iPhone 3GS
  3.0 3G S (3.0/7A341)
  3.0.1 3G S (3.0.1/7A400)
  3.1 3G S (3.1/7C144)
  3.1.2 3G S (3.1.2/7D11)
  3.1.3 3G S (3.1.3/7E18)
  4.0 3G S (4.0/8A293)
  4.0.1 3G S (4.0.1/8A306)
  4.0.2 3G S (4.0.2/8A400)

  iPhone 4
  4.0 4 (4.0/8A293)
  4.0.1 4 (4.0.1/8A306)
  4.0.2 4 (4.0.2/8A400)

 3. #3
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Bia Bình Thuận
  Posts
  960

  Cập nhật!

  IPhone All Firmwares Download In One Place

  iPhone 4 Firmware (GSM)
  iPhone 3G S Firmware


  iPhone 3G Firmware


  iPad  iPad 2 Firmware


  iPod Touch 4G


  iPod Touch 3G


  iPod Touch 2G


  iPad 2 (Wifi)  iPad 2 (CDMA) 4. #4

 5. #5
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Bia Bình Thuận
  Posts
  960

  Tiếp tục cập nhật!


  iOS 5.0.0
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For iPhone
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For iPod touch
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For iPad
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For Apple TV 2G
  DownloadiOS 5 beta 1

  Download iOS 5 beta 2 and iTunes 10.5 (Windows and Mac)
  Seeds of iOS 5 beta 2:

  • Wifi sync works with iTunes 10.5 Beta 2
  • iCloud Logo has been changed in Settings
  • Lockscreen notifications UI Changed


  iOS 4.3.5
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPhone 3GS New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPhone 4 (GSM) New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPad New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPad 2
  New
  (also iPad 2,2 and iPad 2,3) New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPod touch 3rd gen New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPod touch 4th gen
  New

  iOS 4.3.4
  Download iOS 4.3.4 for iPhone 4 (GSM)
  Download iOS 4.3.4 for iPhone 3GS
  Download iOS 4.3.4 for iPad 2 WiFi
  Download iOS 4.3.4 for iPad 2 GSM
  Download iOS 4.3.4 for iPad 2 CDMA
  Download iOS 4.3.4 for iPad 1
  Download iOS 4.3.4 for iPod touch 3G
  Download iOS 4.3.4 for iPod touch 4G
 6. #6
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Bia Bình Thuận
  Posts
  960

  ๑۩۞۩๑Download Official Apple iOS Firmware+Few Jailbreak Software's [AIO]๑۩۞۩๑

  Dev-Team


  Redsn0w's By Iphone.dev-Team
  redsn0w is a utility to jailbreak iOS devices. It does so by reading the stock firmware that can be downloaded from iTunes or from various locations on the internet (as iTunes will detect and delete old firmwares), and then running a payload directly on the device in the form of a ramdisk. When jailbreaking, the device will also enter into Device Firmware Upgrade mode. It allows users to install Cydia, the popular 3rd party app installer. This allows the user access to tweaks, homebrew applications, the root directory and the file system.

  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta7 & iOS 4.3.5 with 06.15.00 Baseband Tethered (Mac & Win)  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta6 Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta5 Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta4 & iOS 4.3.5 Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.3 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.2 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.1 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.7 For Jailbreak iOS 4.2.1 (Only for Mac OS)


  .
  Redsn0w 0.9.6 For Jailbreak iOS 4.1 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.5 For Jailbreak iOS 4.0 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.4 For Jailbreak iOS 3.1.3 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.3 For Jailbreak iOS 3.1.2 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.2 For Jailbreak iOS 3.1.2 (Mac & Win)  BootLoaders-Iphone 2G


  Last edited by Mobile9; 09-09-2011 at 09:59 PM.


 7. #7
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Bia Bình Thuận
  Posts
  960

  IOS 5 [Direct Download Links]/Jailbreak/Unlocker stay away  Apple has officially released iOS 5 for the iPhone, iPad and iPod touch.


  With iOS 5, we’ve added over 200 new features — taking a mobile operating system that was already years ahead of anything else and moving it even further ahead.


  A comprehensive list of all the new features of iOS 5.0.

  -> Take camera pictures from lock screen
  -> Enhanced notifications system
  -> Auto backup to iTunes
  -> Wireless iOS Software Updates "cut the cord"
  -> AirPlay mirroring: Show entire iPad screen over AirPlay
  -> iMessage app: competitor to BBM. Free messaging service over 3G and WiFi for all iPhone/iTouch customers
  -> Enhanced Game Center; friends and achievement points
  -> Rich Text Formatting for Mail app
  -> Revamped iPad Music app
  -> Pinch to zoom in Camera app
  -> Pix editing in native camera app
  -> Reminders
  -> iMessaging app- competitor to Blackberry Messenger. Completely free for iDevice customers
  -> Emoticons built in
  -> Over the air updates. No need for computer for updates... iDevice auto checks for updates and adds patches to device when available
  -> Twitter integration. Can tweet Safari Links and get uptodate Tweet notifications and Tweet from within apps
  -> Safari remniscent of Instapaper...
  -> Tabbed browsing on screen (finally!)
  -> Notification center; hub for all missed notifications and more
  -> Instant access to NC by swiping down on top (similar to SBSettings activation)
  -> Photostream, automatically uploads to iCloud account and allows for editing on Mac/PC
  -> Newsstand – Newsstand will be your quick access to the Magazines and newspaper subscriptions on the iPhone and iPad
  -> iTunes cloud support; buy once download automatically to all other devices on same iTunes account for free
  -> iCloud, new file storage and sharing service, replacing MobileMe and FREE.....
  -> Mail in all iCloud accounts kept up to date automatically
  -> App Store, iBooks & iTunes all integrated into iCloud in similar manners. Buy once download for free on all your other devices
  -> Enhanced and updated iPad music app
  -> For the songs you've already bought, Apple has added a purchase button. Show you your entire purchase history. Look at it by recent songs or by artist.
  -> 5GB free storage for mail, documents and backup. Not counting purchased music, apps, or books towards that. Nor counting Photo Stream.
  -> Developer seed of iOS 5.0 released today, iCloud released today, dev build and Mac OS X Lion available for $29.99
  -> iOS 5.0 Official release this fall
  -> Ability to sync devices entirely via Wifi, iTunes cable or iTunes Match
  -> What's iTunes Match? "It uses the fact that we've got 18 million songs in the iTunes music store. The chances are good we have the songs you've ripped. So we have software to scan your music and match it with the store. We give that music the same benefits as purchased music."
  -> "iTunes Match will upgrade those songs to 256 kpbs AAC DRM-free"
  -> "It costs $24.99 a year"
  -> Lock screen shows all missed notifications
  -> Sign in once on iDevice never need to sign out.
  -> Facetime over 3G
  -> Panorama camera features  iPhone 3GS
  iPhone 4 (GSM)
  iPhone 4 (CDMA)
  iPad
  iPad 2 WiFi
  iPad 2 GSM
  iPad 2 CDMA
  iPod touch 3rd gen
  iPod touch 4th gen

  You can get the update by connecting your device to iTunes and clicking the Check for Update button.
 8. #8
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Bia Bình Thuận
  Posts
  960

  Download any iPad 2 iOS firmware [Direct Download]

  Download any iPad 2 iOS firmware [Direct Download]


  iPad 2 CDMA Version
  iPad 2 iOS 4.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.2 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.4 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.5 DOWNLOAD
  iPad iOS 5.0 DOWNLOAD


  iPad 2 GSM Version
  iPad 2 iOS 4.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.2 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.4 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.5DOWNLOAD
  iPad iOS 5.0DOWNLOAD


  iPad 2 WIFI only version
  iPad 2 iOS 4.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.2 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.4 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.5 DOWNLOAD
  iPad iOS 5.0 DOWNLOAD


 9. #9
  Dân Nhậu hotrung's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  31
  Cảnh báo: bạn cần add UDID trước khi thử bản Beta 5.1 này!

  Link tải iOS 5.1 Beta cho các đời máy:
  IPad 2 Wifi : http://www.multiupload.com/09SX9ID8WE
  Ipad 2 Wifi + 3G ( GSM ) : http://www.multiupload.com/FBW4GCAFNA
  Ipad ( Wifi and Wifi + 3G ) : http://www.multiupload.com/MXRH4IDWZQ
  Iphone 4S : http://www.multiupload.com/98G9GXF3T0
  Iphone 4 ( GSM ) : http://www.multiupload.com/WGEX8T57FB
  Iphone 4 ( CDMA ) : http://www.multiupload.com/WOV6CS4HYA
  Iphone 3GS : http://www.multiupload.com/ZQXBHW6EUQ
  Ipod Touch 4 : http://www.multiupload.com/THBQ64U9MW
  Ipod Touch 3 :http://www.multiupload.com/3S8SPCGKBQ
  __________________
  VCB: 0601000402842 Phạm Hồ Trung
  Call: 0945678499 Trung

 10. #10
  VIP Member mozillaa's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Location
  TP Thủ Dầu Một ^^!
  Posts
  355

  JB 4.3.5 đươc ko?

  Em có cây ip 4 hàng LL fw 4.3.5 mún JB anh em chỉ giúp e.Tks
  CHUYÊN MUA-BÁN SỬA CHỮA CÀI ĐẶT IPOD-IPHONE-IPAD-MACBOOK-IMAC
  YM!:hoangtrongvinhgsm@yahoo.com.
  VCB : 0281.000.227.277 CTK : Hoàng Trọng Vinh
  Phone : 0926.306.306 - 0937.79.1386

 11. #11
  VIP Member mozillaa's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Location
  TP Thủ Dầu Một ^^!
  Posts
  355

  4g Help ME

  Em có cây ip4 fw 4.3.5 MC536LL hiện đang xài mà lỗi cydia và safari cứ zô là bị văng ra ngoài xin hỏi ae giờ e Restore lại đc ko?
  CHUYÊN MUA-BÁN SỬA CHỮA CÀI ĐẶT IPOD-IPHONE-IPAD-MACBOOK-IMAC
  YM!:hoangtrongvinhgsm@yahoo.com.
  VCB : 0281.000.227.277 CTK : Hoàng Trọng Vinh
  Phone : 0926.306.306 - 0937.79.1386

 12. #12
  Redsnow 9.10b8b ... anh em red 4s nào ...
  https://sites.google.com/a/iphone-de...edirects=0&d=1

 13. #13
  Mới Biết Nhậu trikim's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  6
  bạn thử just boot lại xem có hết không

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 21
  Last Post: 04-08-2010, 03:56 PM
 2. Replies: 1
  Last Post: 17-06-2010, 03:32 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 28-04-2010, 03:27 PM
 4. iTunes 9.1 Breaks BlackRa1n Tethered Jailbreak?
  By jackynguyen in forum IPHONE
  Replies: 0
  Last Post: 31-03-2010, 01:31 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •