kết quả từ 1 tới 14 trên 14
 1. #1
  Dân Nhậu hotrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài gởi
  31
  Thanks
  6
  Thanked 73 Times in 35 Posts

  Tổng hợp all firmware, itunes, jailbreak, unlock, winscp, pcs,...

  iPhone Soft Hổ Trợ Toàn Tập: Firmware, iTunes, Jailbreak + Unlock Soft, WinSCP, PCS...
  iPhone Soft Hổ Trợ Toàn Tập: Firmware, ITunes, Jailbreak + Unlock Soft, WinSCP, iPhone PC Suite, iPhone Tunnel Suite,…
  ITUNES

  iTunes 4.1 (20 MB)

  iTunes 4.2 (20 MB)

  iTunes 4.6 (20 MB)

  iTunes 4.7 (21 MB)

  iTunes 4.8 (21 MB)

  iTunes 4.9 (22 MB)

  iTunes 5.0 (33 MB)

  iTunes 5.0.1 (33 MB)

  iTunes 6.0 (33 MB)

  iTunes 6.0.1 (33 MB)

  iTunes 6.0.2.23 (35 MB)

  iTunes 6.0.3 (35 MB)

  iTunes 6.0.4 (35 MB)

  iTunes 6.0.5 (35 MB)

  iTunes 7.0 (35 MB)

  iTunes 7.0.1 (36 MB)

  iTunes 7.0.2 (36 MB)

  iTunes 7.1 (37 MB)

  iTunes 7.1.1 (37 MB)

  iTunes 7.2 (37 MB)

  iTunes 7.3.0 (48 MB)

  iTunes 7.3.1 (48 MB)

  iTunes 7.3.2 (48 MB)

  iTunes 7.4.0 (50 MB) LinkApple iTunes 7.4.0.28

  iTunes 7.4.1 (50 MB)

  iTunes 7.4.2 (50 MB)

  iTunes 7.4.3 (50 MB)

  iTunes 7.5.0 (52 MB) LinkApple iTunes 7.5.0.20

  iTunes 7.6.0 (56 MB)

  iTunes 7.6.1 (50 MB)

  iTunes 7.6.2 (50 MB)

  iTunes 7.7 (61 MB)

  iTunes 7.7.1 (61 MB)

  iTunes 8.0 (65 MB) LinkApple iTunes 8.0.0.35

  iTunes 8.0.1 (65 MB)

  iTunes 8.0.2 (66 MB)

  iTunes 8.1.0 (70 MB) LinkApple iTunes 8.1.0.51 | iTunes 8.1.0 (64-bit)

  iTunes 8.1.1 (71 MB) LinkApple iTunes 8.1.1.10 | iTunes 8.1.1 (64-bit)

  iTunes 8.2.0 (75 MB) LinkApple iTunes 8.2.0.23 | iTunes 8.2.0 (64-bit)

  iTunes 8.2.1 (75 MB) LinkApple iTunes 8.2.1 | iTunes 8.2.1 (64-bit)

  iTunes 9.0 (88 MB) LinkApple iTunes 9.0 | iTunes 9.0 (64-bit)

  iTunes 9.0.1 (88 MB) LinkApple iTunes 9.0.1 |

  iTunes 9.0.2 (88.9 MB) LinkApple iTunes 9.0.2 |

  iTunes 9.0.3 (93.63 MB) LinkApple iTune 9.0.3 |

  iTunes 10

  FIRMWARE

  iPhone 2G (EDGE)

  FW1.0/1A543a (Baseband 03.11.02_G)

  FW1.0.1/1C25 (Baseband 03.12.08_G)

  FW1.0.2/1C28 (Baseband 03.14.08_G)

  FW1.1.1/3A109a (Baseband 04.01.13_G)

  FW1.1.2/3B48b (Baseband 04.02.13_G)

  FW1.1.3/4A93 (Baseband 04.03.13_G)

  FW1.1.4/4A102 (Baseband 04.04.05_G)

  FW2.0/5A347 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.0.1/5B108 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.0.2/5C1 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.1/5F136 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.2/5G77 (Baseband 04.05.04_G)

  FW2.2.1/5H11 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.0/7A341 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.1/7C144 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.1.2/7D11 (Baseband 04.05.04_G)

  FW3.1.3/7E18 (Baseband 04.05.04_G)


  iPhone 3G


  FW2.0/5A347 (Baseband 01.45.00)

  FW2.0.1/5B108 (Baseband 01.48.02)

  FW2.0.2/5C1 (Baseband 02.08.01)

  FW2.1/5F136 (Baseband 02.11.07)

  FW2.2/5G77 (Baseband 02.28.00)

  FW2.2.1/5H11 (Baseband 02.30.03)

  FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

  FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

  FW3.1/7C144
  (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.3/7E18 (Baseband 05.12.01)

  FW4.0/8A293 - Gold Master (Baseband 05.13.03)

  FW4.0/8A293 - Phiên bản chính thức (Baseband 05.13.03)


  iPhone 3GS


  FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

  FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

  FW3.1/7C144 (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)

  FW3.1.3/7E18 (Baseband 05.12.01)

  FW4.0/8A293 - Gold Master (Baseband 05.13.03)

  FW4.0/8A293 - Phiên bản chính thức (Baseband 05.13.03)


  iPAD

  FW3.2/7B367

  JAILBREAK, UNLOCK

  Bootloader 3.9 Link 2

  Booloader 4.6 Link 2

  Bootloader Link 2 Link 3


  YellowSnow 0.9.6

  Ultrasn0w 0.8

  Ultrasn0w 0.9-3

  Ultrasn0w 0.91-1


  Redsn0w 0.7.1 Link 2

  Redsn0w 0.7.2 Link 2 Link 3

  Redsn0w 0.8 Link 2 Link 3

  Resn0ws 0.9.4 - (Windows)

  Redsn0w 0.9.5b5-3 (Windows) - (MAC)  PurpleRa1n
  blackra1n-RC2

  blackra1n-RC2-MAC

  blackra1n-RC3

  blackra1n-RC3-MAC
  QuickPwn 1.1

  QuickPwn 1.5.0

  QuickPwn 2.1 Link 2

  QuickPwn 2.2.1

  QuickPwn 2.2.5 beta 2 Link 2
  WinPwn 1.0 RC1

  WinPwn 2.0.0.3

  WinPwn 2.0.0.4

  WinPwn 2.5.0.2 Link 2 Link 3 Link 4  PwnageTool 2.0

  PwnageTool 2.0.1

  PwnageTool 2.0.3  ECID Grabber

  iBEC & iBSS Grabber


  KẾT NỐI

  Microsoft .NET Framework 2.0

  Microsoft .NET Framework 3.5

  WinSCP 2.0.0 beta 1.3 MB

  WinSCP 2.1.0 beta 1.4 MB

  WinSCP 2.2.0 1.4 MB

  WinSCP 2.2.3 1.4 MB

  WinSCP 2.3.0 1.5 MB

  WinSCP 3.0.0 beta 1.5 MB

  WinSCP 3.1.0 1.5 MB

  WinSCP 3.2.0 1.5 MB

  WinSCP 3.2.1 1.5 MB

  WinSCP 3.3.0 1.6 MB

  WinSCP 3.4.0 1.6 MB

  WinSCP 3.4.1 1.6 MB

  WinSCP 3.4.2 1.6 MB

  WinSCP 3.5.0 1.6 MB

  WinSCP 3.5.5 beta 1.3 MB

  WinSCP 3.5.6 1.3 MB

  WinSCP 3.6.0 beta 1.3 MB

  WinSCP 3.6.1 1.3 MB

  WinSCP 3.6.5 beta 1.3 MB

  WinSCP 3.6.6 1.3 MB

  WinSCP 3.6.7 1.3 MB

  WinSCP 3.6.8 1.4 MB

  WinSCP 3.7.0 1.4 MB

  WinSCP 3.7.1 1.4 MB

  WinSCP 3.7.2 1.4 MB

  WinSCP 3.7.3 1.4 MB

  WinSCP 3.7.4 1.4 MB

  WinSCP 3.7.5 beta 1.6 MB

  WinSCP 3.7.6 1.6 MB

  WinSCP 3.8.0 beta 1.6 MB

  WinSCP 3.8.1 1.7 MB

  WinSCP 3.8.2 1.7 MB

  WinSCP 4.0.0 1.9 MB

  WinSCP 4.0.1 beta 1.9 MB

  WinSCP 4.0.2 beta 1.9 MB

  WinSCP 4.0.3 1.9 MB

  WinSCP 4.0.4 1.9 MB

  WinSCP 4.0.5 1.9 MB

  WinSCP 4.0.6 1.9 MB

  WinSCP 4.0.7 1.9 MB

  WinSCP 4.1.0 beta 1.9 MB

  WinSCP 4.1.1 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.1.2 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.1.3 beta 2.1 MB

  WinSCP 4.1.4 beta 2.1 MB

  WinSCP 4.1.5 2.2

  WinSCP 4.1.6 2.2 MB

  WinSCP 4.1.7 2.3 MB

  WinSCP 4.1.8 2.4 MB WinSCP 4.1.8 Link 2

  WinSCP 4.1.9 2.4 MB

  WinSCP 4.2.0 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.2.1 beta 2.2 MB

  WinSCP 4.2.2 beta 2.4 MB

  WinSCP 4.2.3 USB/WIFI build494 2.36 MB Link 2

  WinSCP 4.2.4 build610 2.36 MB Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Link 6

  WinSCP 4.2.4 USB/WIFI (Build 610) 2.37 MB
  WinSCP No Wifi 4.2.1 OS3 2.1 MB

  WinSCP No Wifi 4.2.2 OS3 2.2 MB Link 2  iPhone Tunnel Suite v1

  iPhone Tunnel Suite 2.0 Link 2

  iPhone Tunnel Suite 2.6

  iPhone Tunnel Suite 2.7 beta Link 2 Link 3

  iPhone Tunnel Suite 3.0 Link 2

  iPhone Tunnel Suite3.0 Portable Link 2  iPhone PC Suite 1.0.0.12

  iPhone PC Suite 1.0.7.1

  iPhone PC Suite 1.0.7.2

  iPhone PC Suite 2.2.0.81

  iPhone PC Suite 2.2.1.82

  iPhone PC Suite 2.5.1.95

  iPhone PC Suite 2.5.2.97 (91Assistant)

  iPhone PC Suite 2.6.2.108

  iPhone PC Suite mới nhất (2.7.0.112)
  Total Commander 7.5 incl' Patch (TotalCMD 7.50 và cr@ck)

  Total Commander 7.5 noSetup (TotalCMD 7.50 cài đặt sẵn đã cr@ck)

  Total Commander 7.50 Final (TotalCMD 7.50 và cr@ck)

  Total Commander 7.5 Beta7 Patch (bản cr@ck TotalCMD 7.50)

  T-PoT.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)

  T-PoT-1.1.VS2005.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)

  T-PoT-1.1.VS2003.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)
  iPhone Browser 1.52


  iPhone Backup Extractor 1.0.0.12 Link 2


  Cyder

  Cyder-blank (Cyder đã hiệu chỉnh cho nhẹ, không có sources)

  Cyder (Cyder đã hiệu chỉnh cho nhẹ, bao gồm các source HOT hiện tại)


  Putty


  GNU Debugger (gdb)  LÍNH MỚI, MONG CÁC PÁC CHIẾU CỐ
  thay đổi nội dung bởi: LeLam, 03-09-2010 lúc 08:05 AM


 2. #2
  Moderator tamansu's Avatar
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Đến từ
  Gametao.vn
  Bài gởi
  1,115
  Thanks
  762
  Thanked 1,229 Times in 485 Posts

  Tất cả Firmware của iPhone đầy đủ nhất - All firmware Iphone

  iPad
  3.2 (3.2/7B367)
  3.2.2 (3.2.2/7B500)

  iPhone 2G
  1.0 (1.0/1A543a)
  1.0.1 (1.0.1/1C25)
  1.0.2 (1.0.2/1C28)
  1.1.1 (1.1.1/3A109a)
  1.1.2 (1.1.2/3B48b)
  1.1.3 (1.1.3/4A93)

  1.1.4 (1.1.4/4A102)
  2.0 (2.0/5A347)
  2.0.1 (2.0.1/5B108)
  2.0.2 (2.0.2/5C1)
  2.1 (2.1/5F136)
  2.2 (2.2/5G77)

  2.2.1 (2.2.1/5H11)
  3.0 (3.0/7A341)
  3.0.1 (3.0.1/7A400)
  3.1 (3.1/7C144)
  3.1.2 (3.1.2/7D11)
  3.1.3 (3.1.3/7E18)

  iPhone 3G
  2.0 3G (2.0/5A347)
  2.0.1 3G (2.0.1/5B108)
  2.0.2 3G (2.0.2/5C1)
  2.1 3G (2.1/5F136)
  2.2 3G (2.2/5G77)
  2.2.1 3G (2.2.1/5H11)
  3.0 3G (3.0/7A341)
  3.0.1 3G (3.0.1/7A400)
  3.1 3G (3.1/7C144)
  3.1.2 3G (3.1.2/7D11)
  3.1.3 3G (3.1.3/7E18)
  4.0 3G (4.0/8A293)
  4.0.1 3G (4.0.1/8A306)
  4.0.2 3G (4.0.2/8A400)

  iPhone 3GS
  3.0 3G S (3.0/7A341)
  3.0.1 3G S (3.0.1/7A400)
  3.1 3G S (3.1/7C144)
  3.1.2 3G S (3.1.2/7D11)
  3.1.3 3G S (3.1.3/7E18)
  4.0 3G S (4.0/8A293)
  4.0.1 3G S (4.0.1/8A306)
  4.0.2 3G S (4.0.2/8A400)

  iPhone 4
  4.0 4 (4.0/8A293)
  4.0.1 4 (4.0.1/8A306)
  4.0.2 4 (4.0.2/8A400)


 3. #3
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Đến từ
  Bia Bình Thuận
  Bài gởi
  960
  Thanks
  259
  Thanked 503 Times in 262 Posts

  Cập nhật!

  IPhone All Firmwares Download In One Place

  iPhone 4 Firmware (GSM)
  iPhone 3G S Firmware


  iPhone 3G Firmware


  iPad  iPad 2 Firmware


  iPod Touch 4G


  iPod Touch 3G


  iPod Touch 2G


  iPad 2 (Wifi)  iPad 2 (CDMA) 4. The Following 10 Users Say Thank You to Mobile9 For This Useful Post:


 5. #4

 6. The Following 9 Users Say Thank You to Mobile9 For This Useful Post:


 7. #5
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Đến từ
  Bia Bình Thuận
  Bài gởi
  960
  Thanks
  259
  Thanked 503 Times in 262 Posts

  Tiếp tục cập nhật!


  iOS 5.0.0
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For iPhone
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For iPod touch
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For iPad
  Download iOS 5 Beta 2 ipsw For Apple TV 2G
  DownloadiOS 5 beta 1

  Download iOS 5 beta 2 and iTunes 10.5 (Windows and Mac)
  Seeds of iOS 5 beta 2:

  • Wifi sync works with iTunes 10.5 Beta 2
  • iCloud Logo has been changed in Settings
  • Lockscreen notifications UI Changed


  iOS 4.3.5
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPhone 3GS New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPhone 4 (GSM) New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPad New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPad 2
  New
  (also iPad 2,2 and iPad 2,3) New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPod touch 3rd gen New
  Download iOS 4.3.5 firmware IPSW iPod touch 4th gen
  New

  iOS 4.3.4
  Download iOS 4.3.4 for iPhone 4 (GSM)
  Download iOS 4.3.4 for iPhone 3GS
  Download iOS 4.3.4 for iPad 2 WiFi
  Download iOS 4.3.4 for iPad 2 GSM
  Download iOS 4.3.4 for iPad 2 CDMA
  Download iOS 4.3.4 for iPad 1
  Download iOS 4.3.4 for iPod touch 3G
  Download iOS 4.3.4 for iPod touch 4G
 8. The Following 8 Users Say Thank You to Mobile9 For This Useful Post:


 9. #6
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Đến từ
  Bia Bình Thuận
  Bài gởi
  960
  Thanks
  259
  Thanked 503 Times in 262 Posts

  ๑۩۞۩๑Download Official Apple iOS Firmware+Few Jailbreak Software's [AIO]๑۩۞۩๑

  Dev-Team


  Redsn0w's By Iphone.dev-Team
  redsn0w is a utility to jailbreak iOS devices. It does so by reading the stock firmware that can be downloaded from iTunes or from various locations on the internet (as iTunes will detect and delete old firmwares), and then running a payload directly on the device in the form of a ramdisk. When jailbreaking, the device will also enter into Device Firmware Upgrade mode. It allows users to install Cydia, the popular 3rd party app installer. This allows the user access to tweaks, homebrew applications, the root directory and the file system.

  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta7 & iOS 4.3.5 with 06.15.00 Baseband Tethered (Mac & Win)  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta6 Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta5 Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta4 & iOS 4.3.5 Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta Tethered (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.3 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.2 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.1 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.7 For Jailbreak iOS 4.2.1 (Only for Mac OS)


  .
  Redsn0w 0.9.6 For Jailbreak iOS 4.1 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.5 For Jailbreak iOS 4.0 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.4 For Jailbreak iOS 3.1.3 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.3 For Jailbreak iOS 3.1.2 (Mac & Win)


  .
  Redsn0w 0.9.2 For Jailbreak iOS 3.1.2 (Mac & Win)  BootLoaders-Iphone 2G


  thay đổi nội dung bởi: Mobile9, 09-09-2011 lúc 09:59 PM


 10. The Following 11 Users Say Thank You to Mobile9 For This Useful Post:


 11. #7
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Đến từ
  Bia Bình Thuận
  Bài gởi
  960
  Thanks
  259
  Thanked 503 Times in 262 Posts

  IOS 5 [Direct Download Links]/Jailbreak/Unlocker stay away  Apple has officially released iOS 5 for the iPhone, iPad and iPod touch.


  With iOS 5, we’ve added over 200 new features — taking a mobile operating system that was already years ahead of anything else and moving it even further ahead.


  A comprehensive list of all the new features of iOS 5.0.

  -> Take camera pictures from lock screen
  -> Enhanced notifications system
  -> Auto backup to iTunes
  -> Wireless iOS Software Updates "cut the cord"
  -> AirPlay mirroring: Show entire iPad screen over AirPlay
  -> iMessage app: competitor to BBM. Free messaging service over 3G and WiFi for all iPhone/iTouch customers
  -> Enhanced Game Center; friends and achievement points
  -> Rich Text Formatting for Mail app
  -> Revamped iPad Music app
  -> Pinch to zoom in Camera app
  -> Pix editing in native camera app
  -> Reminders
  -> iMessaging app- competitor to Blackberry Messenger. Completely free for iDevice customers
  -> Emoticons built in
  -> Over the air updates. No need for computer for updates... iDevice auto checks for updates and adds patches to device when available
  -> Twitter integration. Can tweet Safari Links and get uptodate Tweet notifications and Tweet from within apps
  -> Safari remniscent of Instapaper...
  -> Tabbed browsing on screen (finally!)
  -> Notification center; hub for all missed notifications and more
  -> Instant access to NC by swiping down on top (similar to SBSettings activation)
  -> Photostream, automatically uploads to iCloud account and allows for editing on Mac/PC
  -> Newsstand – Newsstand will be your quick access to the Magazines and newspaper subscriptions on the iPhone and iPad
  -> iTunes cloud support; buy once download automatically to all other devices on same iTunes account for free
  -> iCloud, new file storage and sharing service, replacing MobileMe and FREE.....
  -> Mail in all iCloud accounts kept up to date automatically
  -> App Store, iBooks & iTunes all integrated into iCloud in similar manners. Buy once download for free on all your other devices
  -> Enhanced and updated iPad music app
  -> For the songs you've already bought, Apple has added a purchase button. Show you your entire purchase history. Look at it by recent songs or by artist.
  -> 5GB free storage for mail, documents and backup. Not counting purchased music, apps, or books towards that. Nor counting Photo Stream.
  -> Developer seed of iOS 5.0 released today, iCloud released today, dev build and Mac OS X Lion available for $29.99
  -> iOS 5.0 Official release this fall
  -> Ability to sync devices entirely via Wifi, iTunes cable or iTunes Match
  -> What's iTunes Match? "It uses the fact that we've got 18 million songs in the iTunes music store. The chances are good we have the songs you've ripped. So we have software to scan your music and match it with the store. We give that music the same benefits as purchased music."
  -> "iTunes Match will upgrade those songs to 256 kpbs AAC DRM-free"
  -> "It costs $24.99 a year"
  -> Lock screen shows all missed notifications
  -> Sign in once on iDevice never need to sign out.
  -> Facetime over 3G
  -> Panorama camera features  iPhone 3GS
  iPhone 4 (GSM)
  iPhone 4 (CDMA)
  iPad
  iPad 2 WiFi
  iPad 2 GSM
  iPad 2 CDMA
  iPod touch 3rd gen
  iPod touch 4th gen

  You can get the update by connecting your device to iTunes and clicking the Check for Update button.
 12. The Following 4 Users Say Thank You to Mobile9 For This Useful Post:


 13. #8
  VIP Member Mobile9's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Đến từ
  Bia Bình Thuận
  Bài gởi
  960
  Thanks
  259
  Thanked 503 Times in 262 Posts

  Download any iPad 2 iOS firmware [Direct Download]

  Download any iPad 2 iOS firmware [Direct Download]


  iPad 2 CDMA Version
  iPad 2 iOS 4.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.2 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.4 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.5 DOWNLOAD
  iPad iOS 5.0 DOWNLOAD


  iPad 2 GSM Version
  iPad 2 iOS 4.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.2 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.4 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.5DOWNLOAD
  iPad iOS 5.0DOWNLOAD


  iPad 2 WIFI only version
  iPad 2 iOS 4.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.2 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.3 DOWNLOAD
  iPad 2 iOS 4.3.4 DOWNLOAD
  iPad iOS 4.3.5 DOWNLOAD
  iPad iOS 5.0 DOWNLOAD


 14. The Following 3 Users Say Thank You to Mobile9 For This Useful Post:


 15. #9
  Dân Nhậu hotrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài gởi
  31
  Thanks
  6
  Thanked 73 Times in 35 Posts
  Cảnh báo: bạn cần add UDID trước khi thử bản Beta 5.1 này!

  Link tải iOS 5.1 Beta cho các đời máy:
  IPad 2 Wifi : http://www.multiupload.com/09SX9ID8WE
  Ipad 2 Wifi + 3G ( GSM ) : http://www.multiupload.com/FBW4GCAFNA
  Ipad ( Wifi and Wifi + 3G ) : http://www.multiupload.com/MXRH4IDWZQ
  Iphone 4S : http://www.multiupload.com/98G9GXF3T0
  Iphone 4 ( GSM ) : http://www.multiupload.com/WGEX8T57FB
  Iphone 4 ( CDMA ) : http://www.multiupload.com/WOV6CS4HYA
  Iphone 3GS : http://www.multiupload.com/ZQXBHW6EUQ
  Ipod Touch 4 : http://www.multiupload.com/THBQ64U9MW
  Ipod Touch 3 :http://www.multiupload.com/3S8SPCGKBQ
  __________________
  VCB: 0601000402842 Phạm Hồ Trung
  Call: 0945678499 Trung

 16. The Following 2 Users Say Thank You to hotrung For This Useful Post:


 17. #10
  VIP Member mozillaa's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Đến từ
  TP Thủ Dầu Một ^^!
  Bài gởi
  355
  Thanks
  465
  Thanked 352 Times in 311 Posts

  JB 4.3.5 đươc ko?

  Em có cây ip 4 hàng LL fw 4.3.5 mún JB anh em chỉ giúp e.Tks
  CHUYÊN MUA-BÁN SỬA CHỮA CÀI ĐẶT IPOD-IPHONE-IPAD-MACBOOK-IMAC
  YM!:hoangtrongvinhgsm@yahoo.com.
  VCB : 0281.000.227.277 CTK : Hoàng Trọng Vinh
  Phone : 0926.306.306 - 0937.79.1386

 18. #11
  VIP Member mozillaa's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Đến từ
  TP Thủ Dầu Một ^^!
  Bài gởi
  355
  Thanks
  465
  Thanked 352 Times in 311 Posts

  4g Help ME

  Em có cây ip4 fw 4.3.5 MC536LL hiện đang xài mà lỗi cydia và safari cứ zô là bị văng ra ngoài xin hỏi ae giờ e Restore lại đc ko?
  CHUYÊN MUA-BÁN SỬA CHỮA CÀI ĐẶT IPOD-IPHONE-IPAD-MACBOOK-IMAC
  YM!:hoangtrongvinhgsm@yahoo.com.
  VCB : 0281.000.227.277 CTK : Hoàng Trọng Vinh
  Phone : 0926.306.306 - 0937.79.1386

 19. #12
  Bợm Nhậu nguyen_vu000's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  130
  Thanks
  154
  Thanked 59 Times in 55 Posts
  Redsnow 9.10b8b ... anh em red 4s nào ...
  https://sites.google.com/a/iphone-de...edirects=0&d=1

 20. #13
  trikim
  Guest
  bạn thử just boot lại xem có hết không

 21. #14
  Banned
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Đến từ
  Russia
  Bài gởi
  13,863
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  скачать супер басс бесплатно

  а что тебе нужно? смотри там . Резачелло, со времён Роботека и Героев галактики - это за последие 15 лет. скачать ключ для нортон Ну ладно, проехали.Тогда отт вапорос. когда был такой провал разведки САСШ как в Крыму? На Кубе (где они вообще не приметили ракет с ядерными боеголовками). Нпиши мне как пойдешь). арн объединенное королевство скачать Куда, куда пошла??? Я уже не сплю. Где же эта корневая папка? У тебя, что ли. 102 способа хищения электроэнергии скачать Хахаа не повелась на их уговоры?) Второй сезон не советую сюжет если и был в первом во втором уже гдето был похерен(((. вот теперь еще один вопрос как поменять разрешение??? в настройках показано что поменял ахожу в игру все тоже самое. Кстати в том сборнике сказок рускинародных бла акаято про ивана-богатыря, где он пошёл спасать какихто трёх принцесс. да просчитался по дороге трёх Накамадов прихватил. в итоге не рассчитали и порубили его наместе потом его нашли там какието другие ДВОЕ подлатали зашили и они вместе тех трёх длогнали что принцессок уже ккбы собирались оприходовать да порубали. ну и теперь уже число героев было парным все жили долго и счастлво.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quuyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •