Nhằm cơ cấu lại box Cần Bán và Quảng Cáo, từ 20-02-2011, toàn bộ member thường từ hôm nay không có quyền mở topic mới trong những box trên.
Hiện tại, những thành viên bình thường muốn tạo Topic quảng cáo và bán hàng vui lòng liên hệ BQT.
Tất cả những Topic hiện có do member thường mở ra, sẽ được dời qua Thùng Rác.


TM BQT