Page 1 of 11 123 ... LastLast
Results 1 to 20 of 205

Thread: Bảng giá dịch vụ lên Quốc tế Iphone 4/4S

  1. #1
    NHỊ CA
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    090.3.849849
    Posts
    8,736

    Bảng giá dịch vụ lên Quốc tế Iphone 4/4S

    AE có nhu cầu làm số lượng lớn hoặc thường xuyên 24/24h trong ngày xin mời đăng ký user tại web: allunlock4u.net; giá 1 credit = 21k vnđ. Bảng giá bên dưới dành cho AE làm số lượng ít:

    Reset ICLOUD cho ALL IPHONE/IPAD: Cloud Active Password ID Reset Service [for all carrier]
    CLEAN ICLOUD 5990k/1-6 ngày (máy phải ở iOS10 mới nhất; 100% thành công)-khong nhan may an cap hoac khong co nguon goc ro rang.

    Reset ICLOUD cho ALL IPHONE/IPAD Việt Nam: Cloud Active Password ID Reset Service [for all carrier]
    CLEAN ICLOUD VIETNAM 2390k/1-12 ngay (máy phải ở iOS10 mới nhất; 100% thành công)-khong nhan may an cap hoac khong co nguon goc ro rang.

    BLACKBERRY Z10, Z30, Q5, Q10, Q20 UNLOCK TRUC TIEP: 250k lay lien
    ,

    NOKIA LUMIA CÁC LOẠI UNLOCK LẤY LIỀN 490K; SL nhiều 450k!
    SL3 nck 15 số unlock lấy liền 190k
    SL3 nck 20 số unlock lấy liền 290k

    NOKIA LUMIA 520/635/820/900/909/920/1020/1520 at&t giá 50k/1-12h (80% thành công); 450k/1-3 ngày (100%)
    NOKIA LUMIA MetroPCS USA các loại giá 450k/1-2 ngày
    NOKIA LUMIA Cricket USA các loại giá 450k/1-3 ngày


    SONY ERICSSON CODE 490k/1-4 ngày (check counter SE : *#*#7378423#*#* http://www.youtube.com/watch?v=cIYMEO-P8HE) : [send imei trong tuần: tối thứ 2, 4 khóa sổ, thứ 3, 5 code về] ;

    SONY ERICSSON UNLOCK TRUC TIEP (MAY BI BLOCKED COUNTER) gia 590k/lay lien; SL nhieu 550k


    SHARP: SH-13C/SH-12C/SH-10D/SH-09D/SH-08E/SH-07D/SH-06D/SH-04E/SH-04D/SH-03F/SH-02E/SH-02D/SH-01E/SH-01D/ gia 100k/1 code/5 phut
    *New Model: /SH-05E/SH-06E/SH-07E/SH-01F gia 490k/1 code/1-3 ngay


    DELL by IMEI 490k/10-35 ngày

    HUAWEI by IMEI 990k/1-3 ngày

    MOTOROLA by IMEI 50k/1-12h
    MOTOROLA not found by IMEI 250k/24-72h
    HTC by IMEI 80k-150k/1-15 phút
    ZTE by IMEI 100k/1-3h

    [/QUOTE]

    Dịch vụ đổi SN vĩnh viễn cho ip4: 50k/1 máy; đổi imei +SN cho máy ip4 0049 là 100k    Cập nhật mới nhất:

    Iphone 5/5c/5s Softbank Nhật 1190k/1-15 ngày
    Iphone 6/6+/SE Softbank Nhật 1390k/1-15 ngày
    Iphone 6s/6s+ Softbank Nhật 1590k/1-15 ngày
    Iphone 7/7+Softbank Nhật 1790k/1-15 ngày

    Iphone 8/8+Softbank Nhật 2190k/1-15 ngày
    Iphone X Softbank Nhật 2390k/1-15 ngày

    Iphone 4S/5/5c/5s/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ khoa Rogers/Fido 190k/12-24h


    Iphone 4S/5/5c/5s/6/6+/6S/6S+
    /SE+/7/7+ T-mobile USA clean 2290k/5-15 ngày 100%
    Iphone 4S/5/5c/5s/6/6+/6S/6S+/SE+/7/7+ T-mobile USA nợ cước 2590k/5-15 ngày

    Iphone 8/8+
    T-mobile USA clean 2790k/5-15 ngày
    Iphone 8/8+ T-mobile USA nợ cước 3090k/5-15 ngày

    Metro PCS USA Android unlock app. 690k/1-48h
    T-mobile USA Android unlock app. 1390k/1-5 ngày


    EMEA Iphone clean IMEI : 190k/1 ngày
    EMEA Iphone blacklits IMEI : 290k/1-4 ngày


    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip4/4s/5 at&t = 1390k /3-15 ngày
    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip5c/5s at&t = 1490k /3-15 ngày
    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6/6+ at&t = 1590k /3-15 ngày
    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6s/6s+ at&t = 2090k /3-15 ngày
    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip4s/5/5c/5s/6/6+T-mobile US = 1490k /3-15 ngày

    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip4/4s/5/5c/5s Verizon/Sprint = 1590k /3-15 ngày
    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6/6+ Verizon/Sprint = 1790k /3-15 ngày
    Billing ZIP code + 4 số SSN cho ip6S/6S+ Verizon/Sprint = 2090k /3-15 ngày

    (AE nhớ cung cấp 10 số MOBILE NUMBER khi bỏ sim at&t vào máy active)    Iphone 4s/5/5c/5s/6/6+/6s/6s+ Verizon 390k/1-2 ngày (ALL IMEI)

    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+/6S/6S+/se/7/7+ Sprint ALL IMEIS 2490k/1-15 ngày
    Iphone 8/8+ Sprint ALL IMEIS 3790k/1-20 ngày    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+/6S/6S+/se/7/7+/8/8+/X At&t CLEAN IMEI : 50k/1-2 ngày;
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+/7/7+/8/8+/X At&t SEMI-PREMIUM : 1390k/1-7 ngày
    (60-70%)

    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+/7/7+ At&t PREMIUM : 2390k/1-10 ngày (100%; làm được lost/stolen)
    Iphone 8/8+/X At&t PREMIUM : 2590k/1-10 ngày (100%; làm được lost/stolen)

    Bảng giá chi tiết:


    Iphone 4/4s/5/5c/5s Korea (Hàn Quốc) clean imei : 70k/1-5 ngày (trừ 7-CN)
    ; không làm được máy nợ cước
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Korea (Hàn Quốc) kể cả nợ cước : 250k/1-5 ngày (trừ 7-CN)

    Iphone4/4s/5/5c/5s Korea (Hàn quốc KH) máy blacklist (ăn cắp): 490k/1-5 ngày (tru 7-CN) (tỷ lệ thành công 100%)


    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Optus/Virgin AU (Úc): 100k/1-3h trừ máy blacklist ; 490k/1-5 ngày máy blacklist
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telstra AU (Úc): 100k/1-3h; máy blacklist: 490k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+Vodafone/hutchison AU (Úc): 50k/lấy ngay
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Vodafone/hutchison AU (Úc) not found: 150k/24h (trừ 7-CN)
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Vodafone/hutchison AU (Úc) BLACKLIST) : 190k/1-72h
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Australia & NZ Service 490k/1-5 ngày
    (gõ imei check máy blacklist AU theo link này )

    Optus Nokia code 20 số NCK-20 : 100k/24h

    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ MTS Canada: 1690k/1-7 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s SASKTEL Canada: 690k/1-7 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telus/KOODO Canada clean : 190k/12-24h

    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+/6s/6s+ BELL (CLEAN IMEI): 690k/1-2 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s O2 UK (Anh) only clean IMEI: 490k/3-10 ngày
    Iphone 6/6+ O2 UK (Anh) only clean IMEI: 590k/3-10 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s O2 UK (Anh) blacklist IMEI: 2690k/3-10 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Vodafone UK (Anh) clean: 890k/3-10 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Vodafone UK (Anh) blacklist 2790k/3-10 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ T-mobile/Orange UK (Anh) clean imei: 890k/3-15 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s T-mobile/Orange UK (Anh) ALL IMEI: 2690k/3-15 ngày
    Iphone 6/6+ T-mobile/Orange UK (Anh) ALL IMEI: 4090k/3-15 ngày
    Iphone 4/4s Three Hutchison UK (Anh): 1690k/3-7 ngày
    Iphone 5 Three Hutchison UK (Anh): 1690k/3-10 ngày


    Iphone 4/4s/5/5c/5s SFR France (Pháp) Normal: 690k/1-5 ngày
    Iphone 4/4s/5 SFR France (Pháp) not found/barred : 1190k/3-15 ngày
    Iphone
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Bouygues France (Pháp): 190k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Orange France (Pháp) clean imei: 190k/1-12h
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Orange France (Pháp) not found/semi-bared: 590k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s/5 Orange France (Pháp) backlist: 990k/1-3 ngày
    Iphone 5c/5s Orange France (Pháp) barred: 1990k/3-10 ngày
    Iphone 4/4s/5 Virgin France (Pháp) clean IMEI - 1890k/3-7 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telenor Norway (Nauy): 100k/1-12h
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telenor Norway (Nauy) not found imei: 390k/1-3ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telenor Norway (Nauy) backlist imei: 1390k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s Tele2 Norway (Nauy): 1790k/1-5 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Telia Norway (Nauy): 590k/3-5 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Netcom Norway (Nauy): 90k/1-3h
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Netcom Norway (Nauy) Blacklist: 1490k/3-7 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s Hutchison Denmark (Đan mạch): 190k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s TDC Denmark (Đan mạch): 690k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s Telia Denmark (Đan mạch): 390k/1-24h
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telenor Denmark (Đan mạch): 390k/3-5 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Sonofon Denmark (Đan mạch): 790k/1-3 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s Movistar Spain (TBN): 190k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Movistar Spain (TBN) Blacklist: 890k/1-5 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Vodafone Spain (TBN): 390k/48h

    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+
    Hutchison Sweden (Thuỵ Điển): 1190k/2-5 ngày
    Iphone 4/4s Tele2 Sweden (Thuỵ Điển) clean : 1590k/5-30 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Telia Sweden (Thuỵ Điển): 1390k/2-8 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telenor Sweden (Thuỵ Điển) clean : 2190k/1-3 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Telenor Sweden (Thuỵ Điển) all IMEI : 2590k/3-20 ngày


    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Orange Switzerland (Thuỵ sĩ): 390k/1 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Sunrise Switzerland (Thuỵ sĩ): 100k/15 phút
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Swisscom Switzerland (Thuỵ sĩ): 190k/15 phút    Iphone 4/4s/5 O2 Ireland blacklist : 1390k/5-15 ngày
    Iphone 4/4s/5 O2 Ireland clean : 490k/5-15 ngày
    Iphone 4/4s/5 Vodafone Ireland : 1190k/1-7 ngày


    Iphone 4/4s A1 Mobilecom Austria (Áo): 2790k/2-5 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s Claro Brazil: 190k/1-2 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Oi Brazil: 190k/1-2 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s Tim Brazil: 190k/1-2 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s VIVO Brazil: 190k/1-2 ngày

    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+/6s/6s+ Claro Chile: 1190k/1-15 ngày
    Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ Entel Chile: 1290k/1-15 ngày


    Iphone Latin American : 890k/3-7 ngày

    Iphone 3gs/4 T-mobile Germany (Đức) 150k/1-3h (chỉ máy hết hợp đồng)
    Iphone 3gs/4 Vodafone Germany (Đức) 250k/24h (chỉ máy hết hợp đồng)

    Iphone 3gs/4/4s/5 T-mobile Croatia 1790k/3-5 ngày

    Iphone 3gs/4/4s/5 Vodafone Romania 1590k/3-5 ngày

    Iphone 3gs/4/4s Singapore SingTel 1390k/3-5 ngày


    Mọi thắc mắc xin liên hệ qua YM : ngoanhtam ; phone theo số 0903 849849.
    Hoặc liên hệ trực tiếp tại :
    CỬA HÀNG ANHTAM
    77A Rạch Bùng Binh F9 Q3 TP.HCM
    - Hotline: 0906100999
    NỘI QUY DIỄN ĐÀN

    CỬA HÀNG ANHTAM
    77 Rạch Bùng Binh F9 Q3 TP.HCM
    0071002045139 Vietcombank (chi nhánh Kỳ Đồng HCM)
    0103841439 Đông Á (chi nhánh TP.HCM)
    1700206158371 AgriBank (chi nhánh Phạm Ngọc Thạch, Q3, TP.HCM)
    060028563739 Sacombank (chi nhanh Điện Biên Phủ, TP.HCM)
    156409189 ACB (chi nhánh kỳ đồng)
    Chủ TK là Vũ thị Ngọc Oanh

    Yahoo: ngoanhtam ; sale yahoo: sale_gsmsaigon

  2. #2
    Sau 5 ngày chính thức công bố của AT&T,nay HoiAnClub chúng ta cũng đã có kèo.Up cho dịch vụ mới lên top !

  3. #3
    vậy là dịch vụ trở lại rồi.....
    up cho dịch Vụ new
    nhị ka chừa em 1 suất nhé....suất hôm xưa đó Anh ...
    em xung phong làm chuột tiếp theo
    Chủ Tài Khoản: Phù Cơ Tạo
    VCB :009.10000.74793 --- Đông Á : 0104349755
    ĐC : 47 Nguyễn Trung Trực Rạch Giá Kiên Giang
    ĐT : 0773.500099 - 091.808.3663
    Luật Mới 4R GSMSaiGon.Vn

  4. #4
    VIP Member
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Đông thổ Đại Đường
    Posts
    416
    có can thiệp hw không ta?
    HÔI A.N
    Hãy Nhậu Theo Cách Của Bạn

  5. #5
    Dân Nhậu
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    92
    giá quá sock up lên cho anh tâm đắt khách.

  6. #6
    Bợm Nhậu Nguyên's Avatar
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    108
    Quote Originally Posted by anhtam View Post
    Hiện chúng tôi bắt đầu nhận dịch vụ này cho máy ip4 AT&T, giá hiện nay là 2T200k/7 ngày làm việc.

    Mọi chi tiết xin liên hệ YM : ngoanhtam hay hongphuoconline.
    Anh cho em hỏi, chỉ cần cung cấp info máy hay phải mang máy trực tiếp như đợt trước anh ??

  7. #7
    VIP Member sunsets's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Posts
    398
    chỉ mới có cho Ip4 đang chờ 4s up cho dịch vụ hot..
    397 trần phú phường 7 TP BẠC LIÊU
    YAHOO: pm_sunsets1
    DT: 0989 60 28 06

  8. #8
    SuperModerator trieubk's Avatar
    Join Date
    Jan 2009
    Posts
    4,125
    Nhị Ca cho cái giá lên đây thì hết chạy cò luôn rồi
    Mở mạng-mua code-sửa lỗi phần mềm giá tốt cho các AE cửa hàng
    Nhận tính code SL3
    ĐC: 36/31 Huỳnh Thiện Lộc,P. Phú Thạnh,Q. Tân Phú, TPHCM YM Ngtrieubk

  9. #9
    VIP Member HÙNG72's Avatar
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Gsmvungtau
    Posts
    925
    Nhi ca cho em hỏi activer xong là lên quốc tế vỉnh viển luông phải không anh.
    100 Lê Hồng Phong P4 Thành Phố Vũng Tàu
    LH:0938027272.0643572657,TK VCB BRVT 0081000299505 AGB 6090205369782 Trần Quốc Hùng
    y:gsmvungtau

  10. #10
    VIP Member lahantran's Avatar
    Join Date
    Feb 2009
    Posts
    1,047
    Quote Originally Posted by HÙNG72 View Post
    Nhi ca cho em hỏi activer xong là lên quốc tế vỉnh viển luông phải không anh.
    chắc là vậy gòi chứ giá này mà lock lại thì botay 4s giá này có thể kiếm cơm chứ 4 thường giá này căng quá. AT&T ác thiệt hư vọng thời gian sao ít hót giá down xuống
    CH ĐTDĐ Hoài Thắm. 747 Hưng Phú P9 Q8. TPHCM ( YA: vitimiti, DĐ: 0908862955 Nhất KK)

  11. #11
    Bợm Nhậu levanman's Avatar
    Join Date
    Jan 2009
    Posts
    141
    Chuẩn bị gôm máy đi acti thôi ,úp dịch vụ mới kèo thơm
    Quỳnh nhi Mobile
    QL 51 KP Ngọc Hà -TT Phú mỹ - H Tân Thành -BRVT
    lemanbr2005@yahoo.com
    .0917190190 0983921912


  12. #12
    Bợm Nhậu PhướcHải_GSM's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    Cố Đô Huế
    Posts
    359
    úp cho dịch vụ mới..................?
    ๑۩۞۩๑-PhướcHải_GSM-๑۩۞۩๑-
    36A Xóm Chiếu Phường 13 Quận HCM
    Phone: 0936.173.273-01687.999.999
    Yahoo: phuochai06488@yahoo.com  13. #13
    Quote Originally Posted by sunsets View Post
    chỉ mới có cho Ip4 đang chờ 4s up cho dịch vụ hot..
    Kèo này cho cả 4 lẫn 4S mà anh trai ,miển là hàng AT&T chui ra.

  14. #14
    Quote Originally Posted by trieubk View Post
    Nhị Ca cho cái giá lên đây thì hết chạy cò luôn rồi
    Hihi up phụ cho Nhi Ca thui chứ chắc cú hết cò rùi
    AD Digital Planet
    +Support unlock server all iphone giá đại lý.
    +Support tính code SL3 siêu nhanh 1-3 Giờ.
    Call :0907.809908 Email : dvuhuy@yahoo.com
    Số 12 Đường 2/4 P.Vạn Thạnh TP.Nha Trang.

  15. #15
    VIP Member AIO's Avatar
    Join Date
    Feb 2009
    Posts
    255
    Hot quá, anh nào ôm nhiều cặp cắn lưỡi  16. #16
    Mới Biết Nhậu
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    5
    Mình cũng đang còn 1 cây 4 đắp chăn lâu nay đang nhờ thằng em gọi điện cho AT&T lấy code nhưng chưa biết sao.Nếu không được chắc nhờ nhị ca thôi chứ nó nằm gần nữa năm nay rồi

  17. #17
    Đã lh được 2 khách mai cho nó lên đĩa!
    Thanh Lập Iphone -Số 601 - Quốc Lộ 1A - Chợ Đông Hòa - Trảng Bom - Đồng Nai - 0925 67 67 67
    Nguyễn Thanh Lập --> VCB :0121002152481 Agribank : 5905205128451 BIDV : 67010000382191 Sacombank: 050027589951 Yahoo : Thanhlapvn

  18. #18
    dịch vụ quá hot up cho nhị ca
    nhật anh mobile - 96 trần phú - TP huế
    giải mã - repair boot - cài đặt nâng cấp android
    YH : nhatanh_mobile090 call :0935993675

  19. #19
    Bợm Nhậu panrai's Avatar
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    487
    đặc gạch mai làm 2 con mới đc,úp dùm cho nhị ca luôn
    ĐT : 0909.14.12.12

  20. #20
    Bợm Nhậu binharmani's Avatar
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Apple care
    Posts
    2,341
    At&t nhận unlock code qt thì giá máy qt sẻ dow mạnh , anh em còn tranh thủ bán hết đi nhé
    Chữ ký vi phạm nội qui.

Page 1 of 11 123 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 6 users browsing this thread. (1 members and 5 guests)

  1. dminh

Similar Threads

  1. Replies: 3638
    Last Post: 24-02-2018, 09:11 AM
  2. Replies: 262
    Last Post: 30-09-2017, 10:59 PM
  3. Replies: 637
    Last Post: 19-11-2013, 06:20 PM
  4. Replies: 34
    Last Post: 01-01-2013, 04:57 PM
  5. Replies: 16
    Last Post: 12-08-2012, 02:05 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •