cần mua bo xác samsung i8910 AE ai có xin liên hệ.cám ơn anh em thật nhiều.