AE có ai unlock wa con này cho e ít thông tin. Thanks all.
e kô thấy box pantech nên post tạm ở đây. Có gì MOD move dùm e. Thanks