nhận máy thay màn hình mà lắp ngược chiều pin chết công suất rồi. ae ở sg có ai có công suất chia lại cho e với. thank all