Quote Originally Posted by hoanglac™ View Post
26-07-2009, 04:12 PM
cài này quá lâu rồi còn môi lên làm gì anh
để lâu quá treo lên cho anh em nào chưa biết thì thấy mà biết Vip