mới gia nhập diễn đàn ,xin chào tất cả ae ,mới gia nhập có gì k biết xin ae giúp đỡ và hướng dẫn
thanks all
[IMG][/IMG]