nokia 108 RM-994 dính mã bảo vệ Vocano fotmat ok,câu dây usb,chạy cổng USB,khi bấn read file hoặc fotmat lắp bin là ok
vải nokia chơi chip 625A MTK